REKONSTRUKCIJA USTANOVA MENTALNOG ZDRAVLJA

U cilju osiguravanja pravovremenih, dostupnih i kvalitetnih usluga ustanovama mentalnog zdravlja, posebno u područjima ugroženim elementarnim nepogodama, Projekat mentalnog zdravlja - PMZ se zalaže za poboljšavanje infrastrukture i tehničkih uslova unutar najugroženijih zajednica. Rekonstrukcija i/ili sanacija ustanova za mentalno zdravlje poboljšat će radno okruženje profesionalcima u mentalnom zdravlju i doprinijeti poboljšavanju kvalitete usluga mentalnog zdravlja.

U saradnji sa entitetskim ministarstvima zdravlja/zdravstva, Projekat je podržao procjenu potreba za rekonstrukcijom i nabavkom potrebne kancelarijske opreme za šest mentalnozdravstvenih ustanova: Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Dolac - Banja Luka, prostorije UG „Zajedno" naselje Dolac - Banja Luka, Centar za mentalno zdravlje Doboj, Centar za mentalno zdravlje  Maglaj, Centar za mentalno zdravlje Odžak i Centar za mentalno zdravlje Orašje, te obavljanje stručnog nadzora izvođenja građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova u tim ustanovama.

Proces rekonstrukcije i/ili sanacije ustanova mentalnog zdravlja u područjima pogođenim poplavama i klizištima započeo je angažovanjem dobavljača usluga, kompanijom „URBS Projekt" d.o.o. Vitez, koji je izabran kroz procedure provođenja javne nabavke putem otvorenog postupka.

U toku mjeseca juna 2015.godine, tim Projekta mentalnog  zdravlja i predstavnici kompanije „URBS Projekt" d.o.o. Vitez posjetili su 5 domova zdravlja: Odžak, Orašje, Maglaj,  Doboj i Banja Luka , te prostorije UG „Zajedno" Banja Luka, gdje su održani sastanci sa predstavnicima domova zdravlja i pripadajućih centara za mentalno zdravlje vezano za započinjanje aktivnosti na rekonstrukciji i/ili sanaciji prostorija koje su bile zahvaćene elementarnim nepogodama. „URBS Projekt" d.o.o. Vitez od juna 2015. godine radi na zadacima izrade idejnog pojekta za izgradnju Centra za mnetalno zdravlje Orašje, glavnih projekata, kao i na procjeni potreba za nedostajućom opremom u svih šest ustanova na području BIH.

Projekat mentalnog zdravlja u BiH implementira Asocijacija XY u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravsta i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS i uz podršku Vlade Švicarske.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS