Regionalna direktorica CARE International Balkans, Sumka Bučan: Pružimo mladima pozitivne primjere i dobre uzore kako bi od našeg društva napravili tolerantno i poželjno mjesto za život!

 CARE International je započeo misiju u Bosni i Hercegovini i ostalim zemljama regiona kao odgovor na humanitarne potrebe stanovništva pogođenih ratnim dešavanjima. Glavna aktivnost u ratnom i poslijeratnom periodu bila je dopremanje humanitarne i medicinske pomoći ratom ugroženom stanovništvu. Nakon rata ova organizacija se angažuje i na izgradnji porušenih i oštećenih stambenih jedinica i pomoći povratku koja je uključivala obezbjeđivanje ekonomske pomoći. Međutim, misija organizacije CARE International je dvojaka – humanitarna i razvojna. U skladu s tim razvijeni su programi čiji je cilj promovisanje vrijednosti rodne ravnopravnosti, različitosti i ne-nasilja, ali i osigurnje socijalnih, ekonomskih i političkih prava ranjivih i marginalizovanih grupa, čime se također doprinosi održivom miru u regionu. Projekti su usklađeni sa globalnom i programskom strategijom CARE-a na Balkanu koja pokušava da doprinese u rješavanju nekih od prioritetnih društvenih problema kao što su siromaštvo, socijalna isključenost i rodno-uslovljeno nasilje gradeći istovremeno partnerske odnose sa predstavnicima lokalnog civilnog društva i organizacijama koje zastupaju interese određenih ranjivih ili marginalizovanih grupa. O CARE International, istorijatu, projektima i projektnim aktivnostima razgovarali smo sa regionalnom direktoricom Care International Balkans  Sumkom Bučan.

AXY: CARE International djeluje u 95 svjetskih zemalja. Prefiks International ne dobije se slučajno, u čemu leži tajna uspješnog djelovanja u svim ovim zemljama?

Regionalna direktorica CARE International Balkans, Sumka Bučan: CARE je osnovan davne 1945. godine kada se udružila grupa pojedinaca i organizacija u SAD-u da prikupljaju i distribuiraju pomoć stradalnicima Drugog svjetskog rata u Evropi. Plemenita misija te grupe entuzijasta se brzo širila i od tada se u nekim zemljama, naročito u SAD-u, ustalio izraz „CARE paket" za bilo kakav paket pomoći. Borba protiv siromaštva i socijalne nepravde, što je osnovna misija naše organizacije, privukla je i okupila aktere na međunarodnom nivou i organizacija je dobila svoje ogranke i u drugim, uglavnom razvijenim zemljama, dok se projekti provode u zemljama u razvoju. Mislim da tajna uspješnog djelovanja leži upravo u tome što svi dijelimo iste ciljeve i vrijednosti, što svi doprinosimo da se ti ciljevi ispune unapređujući organizaciju znanjima i iskustvima koji dolaze iz različitih dijelova svijeta, ali istovremeno pokušavajući da procijenimo i adresiramo specifične probleme zemalja u kojima djelujemo.

AXY: U BiH prepoznati ste kao organizacija koja svoje programe usmjerava ka mladim ljudima. U kakvom položaju su mladi u BiH?

Regionalna direktorica CARE International Balkans, Sumka Bučan: Upravo iz razloga što pokušavamo prepoznati i djelovati na društvene probleme u zemljama u kojima djelujemo, tako smo i u Bosni i Hercegovini prepoznali potrebu da se radi sa mladima. Od 1997. razvijamo i realizujemo projekte koji se bave osnaživanjem civilnog društva u BiH i od tada mladi i marginalizovane grupe žena su bili u fokusu našeg djelovanja. Problemi s kojima se mladi u BiH susreću su mnogostruki, od nezaposlenosti, neprilagođenog sistema obrazovanja do organizovanja i upotpunjavanja slobodnog vremene. Ne možemo tvrditi da su mladi u lošijem položaju od drugih, jer je situacija u društvu zaista loša i za druge građane i građanke, ali mi u mladima vidimo potencijal i pokretačku snagu koja može promijeniti društvene tokove. Jednostavno, investiranjem u mlade i adresiranjem kompleksnih problema s kojima se susreću investiramo u budućnost Bosne i Hercegovine i jedno bolje i pravednije društvo.

AXY: CARE je „krivac" za program Y-Mladi koji je usmjeren ka uspostavljanju i provođenju sveobuhvatnog odgojno-obrazovnog odgovora na evidentne probleme sa kojima se suočava adolescentna populacija. Za one koji ne znaju možete li nam pojasniti o čemu se radi?

Regionalna direktorica CARE International Balkans, Sumka Bučan: Na inicijativu nadležnih ministarstava obrazovanja i mladih na svim niovima u BiH, CARE sa partnerskim organizacijama se upustio u poduhvat dizaniranja sveobuhvatnog edukativnog programa koji smo nazvali PROGRAM YMladiInovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova kod mladića i djevojaka". Poučeni uspjehom Programa M za rad sa mladićima, koji smo razvili po uzoru na uspješne programe u drugim zemljama, prvenstveno u Brazilu, nadležna ministarstva i škole su insistirali da napravimo edukativni program neformalne edukacije koji će podjednako tretirati probleme sa kojima se suočavaju mladi adolescenti i adolescentkinje, i koji će biti primjenljiv za rad u svim srednjim školama. Kroz izgradnju praktičnih vještina mladih radom za vrijeme časova odjeljenske zajednice, u sekcijama, u Budi muško klubovima ili u drugim terminima i mjestima, mladići i djevojke dobijaju nova saznanja i vještine kako se ponašati kada se nađu u konfliktnim situacijama, kako razvijati zdrave odnose u vezama između mladića i djevojaka, kako se oduprijeti zloupotrebi moći, alkohola i drugih opojnih supstanci i kako uopšte donositi pozitivne izbore kada se suoče sa životnim situcijama koje nije jednostavno riješiti. Asocijacija XY je u ovome procesu uložila mnogo kroz rad i trud prvog autora Programa Y gospodina Feđe Mehmedovića kome se ovim putem i javno zahvaljujemo za odlično urađen posao.

AXY: Na šta ste posebno ponosni kada je u pitanju rad CARE u BiH?

Regionalna direktorica CARE International Balkans, Sumka Bučan:Prije svega, izuzetno sam ponosna na tim s kojim radim u CARE-u. Svi moji saradnici i saradnice su posvećeni poslu, vrijednostima organizacije i usmjereni na ciljeve koje želimo postići, ali i u hitnim situacijama kakve su npr. bile poplave koje su pogodile BiH i regiju 2014. godine, izuzetno posvećeni CARE-ovoj humanitarnoj misiji. S tim naravno dolazi i odlična saradnja s partnerima i rezultati zajedničkog rada na koje smo svi ponosni. CARE je u prethodnom periodu, zajedno sa partnerima, dao veliki doprinos procesu povratka, borbi protiv nasilja i trgovine ljudima, osnaživanju romskih i pogotovo ženskih romskih organizacija, lokalnom ekonomskom razvoju i ekonomskom osnaživanju žena i pokretima mladih. Inicijativa mladića na zapadnom Balkanu se praktički pretvorila u pokret i prepoznatljiv „brand" u regionu koji mijenja stavove i ponašanja, ali i politike vezane za rodnu ravnopravnost, promociju zdravih životnih stilova i prevenciju nasilja među mladima.

AXY: Dio ste projekta Sveobuhvatni pristupi uključivanja mladića i medija u prevenciji nasilja prema ženama i nasilja u porodici u BiH. Koliko je jedan ovakav projekat važan za lokalne zajednice u BiH?

Regionalna direktorica CARE International Balkans, Sumka Bučan:Sa nasiljem se svakodnevno susrećemo. Nažalost, žene, djeca i mladi adolescenti i adolescentkinje su najranjivije grupe i najčešće i žrtve nasilja. Mladići, ali u izolovanim slučajevima čak i djevojke, takođe su najčešći izvršioci vršnjačkog nasilja. Negativnih primjera je bilo u Sarajevu, Tuzli, Prijedoru i gotovo svim gradovima u BiH. Loše vijesti se češće prenose od dobrih i s toga mediji snose dio odgovornosti za generalno lošu sliku BH društva viđenog kao netolerantnog društva. Uključenje mladića u ranim fazama života u programima kao što su Inicijativa mladića od izuzetne je važnosti za sve lokalne zajednice. Slično je i sa mladima u fazi odrastanja. Ako ih „bomardujemo" pozitivnim primjerima i okružujemo dobrim uzorima, ima nade da jednog dana naše društvo postane toleranto i poželjno za život.

AXY: Planovi za naredni period?

Regionalna direktorica CARE International Balkans, Sumka Bučan: Naši planovi u narednom periodu su da nastavimo sa realizacijom projekata koji doprinose socijalnom i ekonomskom uključivanju najugroženijih grupa stanovništva i da promovišemo vrijednosti rodne ravnopravnosti i ne-nasilja, te da konstantno unaprijeđujemo svoj rad i pravimo dodatnu vrijednost gdje ima potencijala i gdje smo već za to postavili temelje. Prioritet će biti da nastavimo sa realizacijom aktivnosti za mlade u okviru Inicijative mladića, proširimo i unaprijedimo aktivnosti vezane za ekonomsko osnaživanje žena i lokalni ekonomski razvoj, ali i da nastavimo dugogodišnju kontinuiranu podršku ženskom romskom pokretu u regionu i da pružamo neophodnu pomoć izbjeglicama koje su se zatekle u zemljama regiona.

 

 

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS