Radionica socijalnih radnika

Proteklog vikenda je održana radionica u organizaciji Udruženja građana "Društvo socijalnih radnika TK„ i „Stella" Zenica. Riječ je o provedbi projekta, koji se odnosi na profesionalnu oblast socijalnog rada pod nazivom: Rad sa porodicama korisnika usluga centara za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini kroz edukaciju socijalnih radnika zaposlenih u centrima za mentalno zdravlje iz sistemske porodične psihoterapije."

Cilj ove projektne intervencije je jačanje kompetencija i vještina socijalnih radnika zaposlenih u centrima za mentalno zdravlje kroz edukaciju iz sistemske porodične psihoterapije i primjenu stečenih znanja na radnom mjestu, kao i poboljšanje kvaliteta u pružanju usluga korisnicima u zaštiti mentalnog zdravlja.

Akcenat je na uključivanju članova porodica korisnika usluga Centara za mentalno zdravlje kao aktivnih participanata u procesu oporavka što predstavlja integrativni pristup u radu sa korisnicima koji je usmjeren na poboljšanje stanja i krajnje zadovoljstvo korisnika.

Edukacijom je obuhvaćeno 30 socijalnih radnika zaposlenih u Centrima za mentalno zdravlje, a sastoji se od tri dvodnevna edukativna ciklusa, nakon čega slijedi supervizija za učesnike /socijalne radnike i praćenje primjene inovativnih usluga na radnom mjestu.

Projekat „ Rad sa porodicama korisnika usluga centara za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini" podržan je od strane Asocijacije XY koja implementira Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini uz podršku Vlade Švicarske i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnim ministarstvom zdravstva.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS