Publikacije


Filter: Seksualno i reproduktivno zdravlje | Prevencija nasilja | Mentalno zdravlje | Rijetke bolesti | Prevencija trgovine ljudima | Ostale | Sve
Projektni zadatak
Saradnja Asocijacije XY i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS
Prevencija upotrebe psihoaktivnih supstanci i kockanja kod adolescenata u osnovnim i srednjim školama
Priručnik za nastavnike osnovnih škola Zdravlje mladih
Opis posla: Dramaturg audio deskripcije
Opis posla: Producent audio deskripcije
Program Y: Mladi-Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova mladića i djevojaka
Priručnik Zdravi životni stilovi
Nastavni plan i program Zdravi životni stilovi
Strategic plan 2005-2009
ACHIEVEMENTS
Dostignuća
Organigram
Achievements in sexual and reproductive health: ministerial statements from who member states
Dnevnik jedne djevojke
XY o steroidima u časopisu za mlade 5+
Godišnji izvještaj 2014
Muskarci i primarna zdravstvena zastita
Časopis 5+: Štetnost konzumiranja nargile1
Časopis 5+: Štetnost konzumiranja nargile2
M-Manual_BiH
Vodič kroz YSAFE BiH konferenciju 2011
Zdravi životni stilovi
Izvještaj istraživanja
Standardi potrebni za rekonstrukciju
Djeca i poplave
Improving cross-sector cooperation in the prevention and the provision of comprehensive service in the field of human trafficking B&H FINAL PROJECT PUBLICATION
Prevencija nasilničkog ponašanja među mladima u općini Stari Grad Sarajevo
YSAFE BiH
Vodič kroz VII YSAFE BiH konferenciju
XY +10 godina
Mladi u zajedničkoj akciji
Zajedničkim sangama za veću javnu odgovornost i jačanje civilnog društva
Prijateljski centar za zdravlje mladih XY
Savjetovalište Asocijacije XY u Banjaluci
Cilj 1:Povećanje IEC/BCC obrazovanja o prevenciji među mladima
Cilj 2:Povećanje IEC/BCC obrazovanja o prevenciji među ranjivim populacijama
Povećanje IEC/BCC obrazovanja o prevenciji među ranjivim populacijama
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS