Publikacije


Filter: Seksualno i reproduktivno zdravlje | Prevencija nasilja | Mentalno zdravlje | Rijetke bolesti | Prevencija trgovine ljudima | Ostale | Sve
Pristup mladih informacijama o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, obrazovanju i zdravstvenim uslugama u Bosni i Hercegovina u vrijeme Covid-19
Pristup mladih informacijama o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, obrazovanju i njezi u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu u vrijeme pandemije Covid-19
Program za rijetke bolesti u Republici Srpskoj
Program E
Unapređenje usluga seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena u kriznim javnozdravstvenim situacijama COVID-19 na području FBiH
Projektni zadatak
Analiza strategija za suprotstavljanje rodnim stereotipima i rodno zasnovanom nasilju
Pričajmo zajedno...
ELIMINATE SEXUAL AND GENDER-BASED VIOLENCE (SGBV) AND GENDER INEQUALITIES
LEAVING NO ONE BEHIND
SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH SERVICES ARE ESSENTIAL HEALTH SERVICES
Saradnja Asocijacije XY i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS
Prevencija upotrebe psihoaktivnih supstanci i kockanja kod adolescenata u osnovnim i srednjim školama
Priručnik za nastavnike osnovnih škola Zdravlje mladih
Opis posla: Dramaturg audio deskripcije
Opis posla: Producent audio deskripcije
Vodič za učenike
Priručnik za nastavnike
Love and Sex br. 17
Love and Sex br 16
Program Y: Mladi-Inovativni pristupi u prevenciji rodno zasnovanog nasilja i promociji zdravih životnih stilova mladića i djevojaka
Strategic Framework 2016-2020
Istraživanje o medijskom izvještavanju o rodno zasnovanom nasilju nad ženama u Bosni i Hercegovini
IMAP PEER PROVISION
IMAP CERVICAL CANCER
IPPF IMAP FINANSING WEB
Priručnik Zdravi životni stilovi
Nastavni plan i program Zdravi životni stilovi
Love&Sex br.15
Pričajmo zajedno
Strategic plan 2005-2009
Love&Sex 14
ACHIEVEMENTS
Dostignuća
Organigram
Love&Sex broj 13
Seksualna prava-Deklaracija IPPF-a
Zdravi životni stilovi i odnosi među adolescentima
Achievements in sexual and reproductive health: ministerial statements from who member states
Dnevnik jedne djevojke
Love&Sex 12
XY o steroidima u časopisu za mlade 5+
Godišnji izvještaj 2014
Love&Sex 11
Muskarci i primarna zdravstvena zastita
Časopis 5+: Štetnost konzumiranja nargile1
Časopis 5+: Štetnost konzumiranja nargile2
M-Manual_BiH
Zdravi životni stilovi: Nastavni plan i program
Vodič kroz YSAFE BiH konferenciju 2011
Zdravi životni stilovi: Priručnik za nastavnike
Love&Sex 10
Zdravi životni stilovi
Izvještaj istraživanja
Love&Sex 9
Love&Sex 8
Završen projekt "ZAUSTAVIMO NASILJE" u OŠ "Nafija Sarajlić"
Zaštita seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava mladih ljudi sa posebnim fokusom na prevenciju HIV-a
Zajedno u borbi protiv stigme i socijalne isključenosti osoba sa mentalnim poremećajima
Pročitajte 7. izdanje časopisa "Love&Sex" uz toplu čokoladu ili omiljeni čaj
Poziv na simpozij i radionicu KBT multistep Dr. Dalle Grave
THE MEN&BOYS COLLECTION - IPPF
Standardi potrebni za rekonstrukciju
Love&Sex 6
Djeca i poplave
Improving cross-sector cooperation in the prevention and the provision of comprehensive service in the field of human trafficking B&H FINAL PROJECT PUBLICATION
Love&Sex No 5. – Najbolji dodatak proljeću
Vodič za učenike Zdravi životni stilovi
Vodič za depresiju (RS)
Vodič kroz akreditaciju za CMZ RS
Depresija i Distimija (Vodič RS)
Bipolarni afektivni poremećaj (Vodič RS)
Anksiozni Poremećaji (Vodič RS)
MZ vodič za liječenje shizofrenije(FBiH)
MZ vodič za liječenje depresivnih bolesti (FBiH)
Depresija klinički put (FBiH)
Priručnik za subjekte zaštite
Analiza situacije i procjena usluga mentalnog zdravlja u zajednici u BiH
Stanje i perspektive razvoja sistema socijalne zaštite u RS
Rane intervencije kod psihotičnog poremećaja (prva psihotična epizoda)
Savjetovanje i procedure prije i nakon namjernog prekida trudnoće
Cistična fibroza
Priručnik za učešće mladih u programima socijalnih politika i zdravstva
Prevencija nasilničkog ponašanja među mladima u općini Stari Grad Sarajevo
Love&Sex 4
Moj dnevnik
YSAFE BiH
“Budi muško klubovi” za nultu toleranciju prema nasilju, nad ženama i djevojkama u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Brčkom
Roditelji u borbi protiv nasilja
Dnevnik jednog momka
Studija o rijetkim bolestima u Bosni i Hercegovini
Smjernice za postupanje centara za mentalno zdravlje sa žrtvama trgovine ljudima
Vodič kroz VII YSAFE BiH konferenciju
Love&Sex 3
Love&Sex 2
Love&Sex 1
Redovna godišnja konferencija projekta mentalno zdravlje Asocijacije XY za 2012.
XY +10 godina
Mladi u zajedničkoj akciji
Brošura "Čovječe ne ljuti se"
Zajedničkim sangama za veću javnu odgovornost i jačanje civilnog društva
Prijateljski centar za zdravlje mladih XY
Savjetovalište Asocijacije XY u Banjaluci
Cilj 1:Povećanje IEC/BCC obrazovanja o prevenciji među mladima
Cilj 2:Povećanje IEC/BCC obrazovanja o prevenciji među ranjivim populacijama
Povećanje IEC/BCC obrazovanja o prevenciji među ranjivim populacijama
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS