Prvo istraživanje u oblasti pristupa uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Bosni i Hercegovini: Unaprijediti zdravstvene usluge za sve žene u kriznim javnozdravstvenim situacijama

U okviru projekta „Unapređenje usluga seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena u kriznim javnozdravstvenim situacijama- COVID 19 na području Federacije Bosne i Hercegovine" Asocijacija XY će uz podršku Gender centra FBIH putem naučnog istraživanja identificirati ključne prepreke u pristupu uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja u vrijeme krize izazvane pandemijom COVID- 19. Istraživanjem će se ponuditi i konkretne preporuke za unapređenje pristupa uslugama u kriznim javnozdravstvenim situacijama i na taj način će se osigurati kontinuirana zaštita seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena u FBIH. Ovim povodom, protekle sedmice održan je sastanak sa predstavnicima i predstavnicama javnozdravstvenog sektora na kojem je predstavljena metodologija naučno- istraživačkog procesa. Kako navodi glavna istraživačica i metodologinja dr. Aida Pilav istraživanje koje će dati doprinos unapređenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja ali i prava žena u Federaciji Bosne i Hercegovine je vrlo značajno jer do sada slično istraživanje nije sprovedeno na ovom području. 

"Ideja o jednom ovakvom istraživanju je sazrila i jako sam sretna što ćemo biti u mogućnosti da radimo istraživanje. Doduše, u manjem obimu i na manjem uzorku u Federaciji Bosne i Hercegovine i obuhvata dva kantona i to Kanton Sarajevo i Bosansko- podrinjski kanton Goražde. Nesumnjivo je da je cijeli svijet naučio mnogo toga iz pandemijske situacije. Više smo bili okrenuti prema broju zaraženih od virusa COVID-19 i tretmanu pacijenata. Međutim, tema poput seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava je jedna od oblasti koje su ostale u sjeni. Sada je vrijeme da izađu iz sjene. Da vidimo u čemu se ogledaju posljedice pandemije i u drugim oblastima zdravstvenog sektora,” kazala je Pilav.

„Analizirala sam istraživanja Internacionalne Federacije ginekologa i akušera koja su sprovedena u nekoliko zemalja Evropske Unije, sa vrlo sličnim temama kao u istraživanju koje ćemo implementirati u FBiH. Jedna od tema je pristup uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja u toku pandemije. Dakle, govori se o pandemijskom momentu koji je podrazumijevao i pristup prema kontraceptivima, pristup o stavovima vezanim za neplaniranu trudnoću, pristup informacijama tokom totalne karantenizacije i na kraju jedna tema koja pokriva sve to, a to je nasilje u partnerskim odnosima. Riječ je lepezi tema koje je značajno istraživati,” zaključuje glavna istraživačica i metodologinja u istraživačkom procesu dr. Aida Pilav.

Prema riječima program menadžerice Asocijacije XY Tijane Medvedec Hodžić rezultati prvog istraživanja ovog tipa u Bosni i Hercegovini, će se promovirati među donosiocima odluka i zdravstvenim radnicima sa ciljem osiguranja boljeg pristupa zdravstvenim uslugama za djevojke i žene u FBIH u zdravstveno kriznim situacijama kao što je pandemija COVID-19.


Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2018-2020), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH - Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA."
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS