Prvi koordinacioni sastanak partnerskih organizacija u okviru projekta Sveobuhvatni pristupi uključivanja mladića i medija u prevenciji nasilja prema ženama i nasilja u porodici u BiH

Prvi koordinacioni sastanak partnerskih organizacija u okviru projekta Sveobuhvatni pristupi uključivanja mladića i medija u prevenciji nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini, a koji finansira UN WOMEN ured BiH, biće održan 25. i 26. 01. 2017. godine u hotelu Holywood u Sarajevu.

Sastanku ce prisustvovati predstavnici partnerskih organizacija: Perpetuum mobile Banja Luka, Snaga Mladih Mostar, CARE NWB, Otaharin Bijeljina, Forum teatar Istocno Sarajevo, Nova vizija Novi Travnik, Klub La Vie Livno i Asocijacija XY Sarajevo.

Prema riječima projektnog menadžera Feđe Mehmedovića od janura je u okviru ovog projekta partnerstvo prošireno na četiri nove organizacije, koje će biti odgovorne za sprovedbu aktivnosti u svojim lokalnim zajednicama.

„Asocijacija XY i partnerske organizacije će u narednom periodu intenzivno raditi na jačanju kapaciteta novo pridruženih partnera kako bi oni bili u stanju da kvalitetno organiziraju, sprovode i kontinuirano unapređuju aktivnosti na polju prevencije nasilja i promocije rodne ravnopravnosti. Posebno nam je važno naglasiti da kroz ovaj Projekat, sada već međunarodno poznate i priznate aktivnosti prevencije nasilja i promocije rodne ravnopravnosti, nudimo lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Cilj nam je, da u naredne dvije godine nove partnerske organizacije budu lideri u prevenciji nasilja korištenjem sveobuhvatnih alata čija je efikasnost višestruko dokazana" kazao je Mehmedović.
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS