Prva podjela certifikata za osuđena lica/vršnjačke edukatore

Osoblje Asocijacije XY je 26.10. i 27.10. obavilo posjete u 4 partnerska KPZ-a u Federaciji BiH. Razlog ovh posjeta bile su dodjele certifikata za osuđena lica koja su prošla treninge za vršnjačke edukatore i koji su već izvjesno vrijeme angožovani u procesu sprovođenja vršnjačke edukacije sa drugim vršnjacimaunutar KPZ-a u kojima se nalaze. Kao znak dobre volje i uspješne saradnje sa svim KPZ-a u F BiH certifikati su dodijeljeni za 15 vršnjačkih edukatora u KPZ-u Sarajevu, 12 vršnjačkih edukatora u KPZ-u Mostar, 24 vršnjačka edukatora u KPZ-u Zenica i za 12 vršnjačkih edukatora u KPZ-u Busovača. U narednom peridu će biti dodijeljeni certifikati i za KPZ-e Tuzla i Bihać. Važno je napomenuti validnost i vrijednost certifikata koji osuđenim licima mogu služiti i nakon izdržavanja kazne zatvora ukoliko nastave svoj angažman sa različitim populacijama o prevenciji HIV-a i drugih spolno i krvlju prenosivih infekcija.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS