Prva gimnazija iz Sarajeva od ove godine obilježava školski dan zaštite reproduktivnog zdravlja

Prva tri mjeseca 2013. godine obilježile su inicijative škola koje žele unaprijediti znanje svojih učenika te im tako omogučiti kvalitetniji pristup zdravlju i zdravim stilovima života.

Kao rezultat takvih inicijativa Asocijacija XY je potpisala ili ubrzo treba potpisati Memorandume o saradnji sa Srednjom ekonomskom školom, Srednjom metalskom školom i Srednjom trgovačkom školom u Sarajevu. Kao dio ovih memoranduma predviđena je realizacija različitih prezentacija i edukativnih sesija unutar ovih škola.

Planirano je da se prezentacije u sve tri škole implementiraju među učenicima drugog i trećeg razreda. Prema evropskim i svjetskim edukativnim standardima su kreirani moduli za promociju zdravlja i zdravih stilova života koji sadrže segmente prevencija nasilja, upotrebe i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Srednja ekonomska škola iz Sarajeva je još prošle godine pokrenula inicijativu edukacije učenika te je Asocijacija XY organizovala trening vršnjačke edukacije za te učenike. Putem ove edukacije ti učenici su stekli znanja i vještine a sve uz super viziju trenera i edukatora Asocijacije koji imaju dugogodišnja iskustva prezentacije. Svi učenici prvih i drugih razreda su obuhvaćeni prezentacijama koje su kreirane za potrebe škole i sadržavale su dva ciklusa prezentacija koje su finalizirane u februaru 2013. godine.

Drugi poziv je upućen od strane Srednje metalske škole s kojom je 25.02.2013. potpisan Memorandum o saradnji dok je implementacija prezentacija počela 5. marta. Prezentacije su prilagođene potrebama škole, te su kreirana dva ciklusa prezentacija od kojih prvi ciklus obuhvata teme seksualnog i reproduktivnog zdravlja, seksualnosti, kontracepcije i planiranja pordice ali sve kroz prizmu nasilja. Ovaj ciklus je okončan te je nastavak edukacije planiran za april. Drugi ciklus će govoriti o spolno prenosivim infekcijama i važnosti redovnih pregleda, kako bi se podigla svijest mladih o važnosti njihovog zdravlja.

Kažu da se dobar glas daleko čuje, tako je i pozitivno iskustvo škola ponukalo predstavnike Srednje trgovačke škole  da kontaktiraju Asocijaciju XY s ciljem realizacije prezentacija na teme koje su zanimljive za njihovu školu. Memorandum o saradnji će biti potpisan do kraja mjeseca marta kada će se početi i sa implementacijom prezentacija.

U nizu izvrsnih vijesti dodajemo i tu da su učenici Prve gimnazije iz Sarajeva Asocijaciji XY dodjelili povelju kojom se zahvaljuju na nesebičnoj pomoći u realizaciji obilježavanja dana zaštite reproduktivnog zdravlja. Ova inicijativa rezultovala je time da je 6. mart proglašen školskim danom zaštite reproduktivnog zdravlja.

AKTUELNO
21.9.2020
Konkurs
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS