Projekat mentalnog zdravlja u BiH organizovao javna predavanja eksperta psihijatrije prof.dr. Normana Sartoriusa u Tuzli i Sarajevu

Prof.dr. Norman Sartorius posjetio je Tuzlu i Sarajevo gdje je održao predavanja pred punim auditorijem Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i amfiteatra KCUS. Tema predavanja u Tuzli bila je "Nove postavke u borbi protiv stigme vezane za duševne bolseti”, a u Sarajevu "Budućnost psihijatrije”. 

Prof.dr. Sartorius, univerzitetski profesor i jedan od najistaknutijih psihijatara svoje generacije, predavač je u okviru konsultativnog procesa o razvoju održivih antistigma programa i programa socijalne inkluzije osoba oboljelih od duševnih bolesti, koji se dešava u sklopu aktivnsti Projekta mentalnog zdravlja u BiH. Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini podržava uspostavljanje dugoročno održivih mehanizama s ciljem smanjenja i suzbijanja stigme, diskriminacije i socijalne isključenosti lica s mentalnim poremećajima, kako bi se osiguralo pružanje jednakih prilika za sve i stvorili uslovi za unapređenje kvaliteta života ovih lica i njihovih porodica. Projekat implementira Asocijacija XY u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, uz podršku Vlade Švicarske.

Uvodničari predavanja uvaženog prof.dr. Sartoriusa u Tuzli su bili prof.dr.med.sc. Elmir Čičkušić, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, prim.dr. Goran Čerkez, predstavnik Federalnog ministarstva zdravstva, prof.dr.med.sc. Osman Sinanović, šef katedre za neurologiju Medicinskog fakulteta u Tuzli i načelnik Klinike za neurologiju UKC-a Tuzla idr. Amra Delić, projektna liderica Projekta mentalnog zdravlja u BiH koji implementira Asocijacija XY. U Sarajevu uvodno predavanje održali su prof.dr.med.sci. Abdulah Kučukalić, šef Klinike za psihijatriju KCUS i prim.dr. Goran Čerkez.

Profesor Sartorius, ekspert sa bogatim iskustvom i znanjem u oblasti zaštite prava osoba sa duševnim smetnjama, borbe protiv stigme i diskriminacije vezanih za mentalne poremećaje, te poboljšanja kvaliteta usluga u oblasti zaštite mentalnog zdravlja, u okviru mandata kontinuirano podržava napore bh. aktera u razvoju, implementaciji i evaluaciji antistigma programa i programa socijalne inkluzije korisnika usluga mentalnog zdravlja u BiH.

Tokom svoje karijere bio je profesor na više univerziteta (Prag, London,  New York, Peking...), direktor Odjela za mentalno zdravlje Svjetske zdravstene organizacije, predsjednik Svjetske i Evropske psihijatrijske asocijacije (WPA i EPA), član Medicinskih akademija u Meksiku, Peruu i Španiji, te dopisni član Akademije znanosti i umjetnosti Hrvatske.

Koorganizatori gostujućeg predavanja uvaženog profesora u Sarajevu i Tuzli su: Klinika za psihijatriju KCUS-a, Klinika za psihijatriju UKC Tuzla, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Udruženje psihijatara BiH i Udruženje studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli „Medicus".


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS