Program menadžer NVO Youth Power Nedim Mičijević: Naš cilj je pružiti priliku mladim ljudima

NVO Snaga mladih/Youth Power je osnovana u januaru 2013. godine, od strane dugogodišnjih volontera i omladinskih radnika. Organizacija je osnovana na temelju iskustava stečenih u drugim organizacijama u kojima su bili zaposleni osnivači, nakon što su uvidjeli potrebu za postojanjem organizacije u Mostaru, pa i šire, koja bi bila fokusirana samo na mlade ljude i pružanje šansi mladim ljudima. O ciljevima organizacije, mladima, projektima, prevenciji nasilja razgovarali smo sa program menadžerom NVO Youth Power Nedimom Mičijevićem.

AXY: Snaga Mladih je vrlo simbolično ime. Kako je nastao?

Nedim Mičijević: Mi smo nevladina organizacija čiji je cilj kreiranje društva s pozitivnim vrijednostima u kojem mladi ljudi doprinose toleranciji i međusobnom dijalogu, promociji zdravih životnih stilova, rodnoj ravnopravnosti, prevenciji nasilja te su aktivno uključeni u društveni život. S obzirom da smo od samog nastanka fokusirani najviše na mlade ljude te nam je cilj osnažiti ih nekako se logično nametnulo ime Snaga Mladih, odnosno Youth Power.

AXY: Koji je primarni cilj vaše organizacije?

Nedim Mičijević: Cilj naše organizacije je, kad bih pokušao reći što kraće, pružanje prilika mladim ljudima. Vizija naše organizacije je društvo u kojem su mladi ljudi poštovani, uspješni i imaju priliku razvijati svoje potencijale, tako da je to ono čime se vodimo u bilo kojoj aktivnosti ili projektu / programu koji implementiramo kao organizacija.

AXY: Koliko je važno promovisati zdrave životne stilove u lokalnoj sredini?

Nedim Mičijević: Zdravi životni stilovi su nešto što spada u osnovna znanja koja bi svaka mlada osoba trebala imati. Mnogima je prva asocijacija na zdrave životne stilove zdrava ishrana, trening i sl. Svakako da zdravi životni stilovi podrazumijevaju i taj segment ali je mnogo bitnije ono što Program Mladi, koji je plod rada organizacija iz regije, nudi mladim ljudima. To su znanja koja se stiču kroz aktivnu edukaciju a koja obuhvataju pojmove roda i spola, nasilja i prevencije nasilja, prevencije zloupotrebe supstanci, adolescencije i seksualnog obrazovanja pa sve do razgovora o roditeljstvu gdje je očevima dana aktivna uloga. Koliko su ova znanja bitna pokazuje činjenica da je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK akreditovalo Program Mladi za rad u srednjim školama. Važno je pomenuti i zahvaliti se Emini Jusufbegović, stručnoj savjetnici za srednje obrazovanje pri pomenutoj instituciji, koja podupire našu organizaciju od početka i koja je bila jedna od glavnih zagovaračica za akreditaciju našeg zajedničkog programa.

AXY: Radite mnogo sa mladima. Koliko je ova populacija zapostavljena u današnjem društvu?

Nedim Mičijević: Kad pogledamo medije, bilo da se radi o nekom članku ili emisijama na tv-u, svima su puna usta mladih ljudi. Od toga koliko je bitno poticati mlade koji dolaze iz BiH a postižu mnogobrojne uspjehe do toga koliko je bitno pružati prilike za obrazovanje mladim ljudima. Nekako se uvijek ističe važnost mladih ljudi u našem društvu ali se malo toga direktno radi da bi se osigurao bolji položaj za mlade ljude ili da im se pruže prilike da dodatno obrazovanje bilo da se radi o fomralnom ili neformalnom obliku obrazovanja. Puno se govori a malo se radi na kreiranju prilika za mlade, tako da bih rekao da su mladi kao populacija jako, jako, jako zapostavljeni. Tome u prilog govori i činjenica o sve većem broju mladih koji su dio odliva mozgova o kojem možemo često čitati na portalima.

AXY: Na šta ste ponosni kada je u pitanju vaša organizacija?

Nedim Mičijević: Na ovo pitanje moram odgovoriti iz ličnog ugla, jer svako od nas koji smo dio Youth Power-a vjerovatno ima nešto drugo što bi istakao kad bi trebao odgovoriti na ovo pitanje. Na stranu sve brojke koje ću poslije pomenuti. Najponosniji sam na to kad se sjetim kako je počela cijela priča oko nastanka organizacije, na to kako smo na početku kreirali ideje za projekte i aktivnosti na kafama jer nismo imali kancelarijski prostor i onda usporedim to vrijeme s današnjom realnošću i uslovima rada koje imamo te rezultatima koje svakodnevno postižemo. Entuzijazam kojim smo bili vođeni od početka nas je doveo do toga da smo sad na ovom mjestu na kojem se nalazimo. U četiri godine postojanja implementirali smo 58 projekata na lokalnom i EU nivou, ugostili 27 volontera u sklopu EVS programa, 29 mladih ljudi je dobilo priliku da radi honorarno ili za stalno u našoj organizaciji, 2089 mladih ljudi je educirano kroz naše trening kurseve, 783 mladih osoba je dobilo priliku da ode na neki od trening kurseva ili razmjena mladih koje smo organizovali, održali smo 18 internacionalnih konferencija, implementirali 986 edukativnih radionica, implementirali 109 kampanja. Svakim danom se svaka od ovih brojki uvećava s novom aktivnošću koju implementiramo.

AXY: Dio ste Projekta „Sveobuhvatni pristup u uključivanju mladića i medija u prevenciji nasilja prema ženama i nasilja u porodici u BiH". Koliko će ovaj Projekat pomoći mladima i koliko zajednici generalno?

Nedim Mičijević: Ovaj projekat predstavlja idealnu priliku da sve one dobre prakse iz rada kako naše organizacije, tako i iz rada drugih partnerskih organizacija, prenesemo na organizacije u manjim lokalnim sredinama te na taj način proširimo mrežu organizacija koje rade na prevenciji nasilja ali svakako i promociji zdravih životnih stilova.

AXY: Koliko je važno raditi na prevenciji nasilja u današnjem društvu?

Nedim Mičijević: U današnjem društvu imam osjećaj da je nasilje postalo pojava koja je sasvim normalna i čak društveno prihvatljiva kako u manjim tako i većim sredinama. Svi smo mi barem jednom, ako ne više puta, bili svjedoci slučaja nasilja koje se desilo u našem komšiluku, našoj školi itd. Samim tim što nasilje postaje društveno prihvaćena pojava ukazuje na nužnost rada na prevenciji nasilja. To što danas radimo aktivno na edukaciji mladih ljudi i zagovaranju prevencije nasilja ne mora značiti da ćemo odmah sutra imati smanjenu stopu nasilja, ali svakako podrazumijeva da ćemo kroz 5, 10 i 15 godina imati generacije ljudi s kojima smo radili u mladoj dobi a koje su upoznate s nužnošću prevencije nasilja i reagovanja na svaki čin nasilja.

Više o Snazi Mladih možete naći na zvaničnoj web stranici:

http://www.youth-power.org/

A linkove sa video materijalima možete pronaći na slijedećem linku:

https://www.facebook.com/NGOYouthPower/videos/1110171482441837/

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS