Profesorica sa Univerziteta u Birminghamu, Ujedinjeno Kraljevstvo Janine Natalya Clark: Osobe preživjele seksualno nasilje doživljavaju stigmu, a naš zadatak je da se zajedno stigmi suprotstavimo!

Profesorica sa Univerziteta u Birminghamu, Ujedinjeno Kraljevstvo Janine Natalya Clark u saradnji sa Asocijacijom XY implementira projekat „Promjena stavova prema seksualnom nasilju putem obrazovanja i podizanja svijesti u Bosni i Hercegovini" u okviru kojeg je kreirana javna kampanja simboličnog naziva "Utišaj stigmu!” Cilj kampanje je podizanje svijesti građana o problemu stigme s kojom se suočavaju žrtve seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini i u svijetu.

Prema istraživanjima Svjetske zdravstvene organizacije iz 2013. godine, procjenjuje se da je 35 posto žena širom svijeta doživjelo fizičko i/ili seksualno nasilje od strane partnera ili seksualno nasilje od strane nekog drugog (ne uključujući seksualno uznemiravanje) u nekom periodu svog života. Međutim, neke nacionalne studije pokazuju da je do 70 posto žena iskusilo fizičko i/ili seksualno nasilje od intimnog partnera tokom života.

Prema riječima profesorice Janine Natalye Clark, žrtve koje su preživjele seksualno nasilje često doživljavaju stigmu, unutar svojih porodica, zajednica i/ili u institucionalnom kontekstu. Međutim, učinjeno je vrlo malo na adresiranju ovog pitanja ili bavljenju činjenicom da žrtve često sudjeluju u samo-stigmatizaciji. 

"Neke osobe koje su preživjele seksualno nasilje nikada ne prijave seksualno nasilje koje su pretrpjele. Teret nose sami, jer se boje reakcija drugih ljudi. Hoće li ih se njihova porodica odreći? Hoće li ih njihova djeca gledati na drugi način? Hoće li ih njihova zajednica ogovarati? Stigma je često jedno od naslijeđa seksualnog nasilja”, objašnjava Clark i naglašava da neke žrtve seksualnog nasilja doživljavaju stvarnu stigmu.

"To može biti u više oblika, od krivice i podsmijeha do pokazivanja prstom i neosjetljivih komentara. Sljedeće su stvarni primjeri: "Nisi bila silovana. To si željela!" "Zašto nisi pobjegla ili rekla ne? "Trebala si držati skupljene noge!", "To je ona što je bila silovana!", "Pogledaj ga, zašto je dopustio da ga siluju?” U drugim slučajevima, osobe preživjele seksualno nasilje ne doživljavaju stigmu već se samo-stigmatiziraju. To znači da krive sebe, osjećaju krivnju ili misle da ih drugi ljudi prozivaju i govore o njima” zaključuje Clark.

Javna kampanja sastoji se od online kampanje koja je kreirana na društvenim mrežama Asocijacije XY u narednom periodu. Završna faza javne kampanje je ulična akcija koja će se održati 30.01.2020. godine na Trgu djecu Sarajeva u periodu od 12:00 do 14:00 sati. Pozivamo vas da pružite podršku žrtvama seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini i pridružite nam se na uličnoj akciji kako bismo zajedno uticali na smanjenje stigma prema žrtvama.

Seksualno nasilje je bilo koji seksualni čin, pokušaj ostvarivanja seksualnog čina, neželjeni seksualni komentar ili prijedlog koji je usmjeren protiv osobe i njezine seksualnosti, a koji može počiniti druga osoba bez obzira na odnos sa žrtvom ili situaciju u kojoj se nalaze. Karakterizira ga upotreba sile, prijetnje ili ucjene za ugrožavanje dobrobiti i/ili života same žrtve ili njoj bliskih osoba. (Svjetska zdravstvena organizacija, 2002)

Neki od oblika seksualnog nasilja su silovanje, genitalno sakaćenje kod oba spola, prisilno razgolićivanje, prisilni abortus i prisiljavanje ljudi da međusobno imaju seksualni odnos.

U mitove i predrasude o seksualnom nasilju spada mišljenje da muškarci ne mogu biti žrtve seksualnog nasilja.

                       Suprotstavljanje stigmi za nas je izazov. Što ti možeš učiniti?

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS