Prof. dr. Norman Sartorius održao sastanak sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne zaštite u Banja Luci

Svjetski priznati psihijatar prof. dr. Norman Sartorius u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, trenutno boravi u Banja Luci gdje je održao sastanak u Vladi Republike Srpske sa predstavnicima Ministrastva zdravlja i socijalne zaštite RS, zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne zaštite.

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u saradnji sa Federalnim ministrastvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS koji su pokrenuli zajedničke aktivnosti vezane za diskusiju i rješavanje pravnih i administrativnih pitanja koja se odnose na segmente zdravstvene i socijalne zaštite u okviru mentalnog zdravlja.

Na sastanku je bilo riječi o budućem pristupu i preispitivanju zbrinjavanja u relevantnim ustanovama lica sa mentalnim poteškoćema kojima je oduzeta poslovna sposobnost i koja su stavljena pod starateljstvo i smještena u relevantnu ustanovu, a sve u svjetlu presude Evropskog suda za ljudska prava vezano za izvršenje mjera koje se odnose na osobe sa mentalnim poremećajima. Naglašena je potreba preispitivanja opravdanosti institucionalnog smještaja i tog oblika brige, saopćeno je iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.

U toku boravka u Banja Luci, istaknuti profesor je posjetio i Centar za mentalno zdravlje Čelinac a zajedno sa pomoćnikom ministra za međunarodnu saradnju i kordinaciju razvoja strategija FMZ dr. Goranom Čerkezom obišao je i UG Zajedno. Profesor Sartorius će prisustvovati i održati predavanje i na Kongresu psihijatara Bosne i Hercegovine koji će se održati u periodu od 16. do 19. novembra 2017. godine u Banja Luci.

 

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS