Produženje javnog poziva za angažovanje medijske kuće za emisiju o rijetkim bolestima u FBiH do 29. oktobra

Produženje javnog poziva za angažovanje

1.  Medijske kuće sa TV programom koja će realizovati snimanje i emitovanje dijaloške emisije o rijetkim bolestima i svakodnevnom životu ljudi oboljelih od rijetkih bolesti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Projekt: Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti

Donator: Evropska unija

Implementator projekta: Institute for Population and Development- IPD iz Sarajeva sprovodi Projekt u partnerstvu sa Savezom za rijetke bolesti Republike Srpske iz Banjaluke.

Trajanje angažmana 20.10.2021. - 15.11.2021.

Prijave trebaju biti dostavljene na email adresu rarediseases@ipdbh.org, najkasnije do 29. oktobra 2021. (do 17h)

Projektni zadatak:

Realizacija dijaloške emisije o rijetkim bolestima i svakodnevnom životu ljudi oboljelih od rijetkih bolesti u Federaciji Bosne i Hercegovine


Institute for Population and Development IPD, za potrebe projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti", raspisuje javni poziv za izbor:

1. Medijske kuće sa TV programom koja će realizovati snimanje i emitovanje dijaloške emisije o rijetkim bolestima i svakodnevnom životu ljudi oboljelih od rijetkih bolesti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

I

Uvodne informacije

Cilj projekta „Doprinos OCD mreža poboljšanju svakodnevnog života ljudi oboljelih od rijetkih bolesti" je jačanje mreža OCD u osiguravanju kvalitetne zdravstvene zaštite osoba s rijetkim bolestima na temelju saradnje, razmjene stručnosti i znanja i dijaloga s predstavnicima vlasti.

Specifični ciljevi

1. Specifični cilj - razviti i ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za partnerski dijalog s vladinim institucijama, za razvoj i provedbu politika i programa u području zdravstvene zaštite.

2. Specifični cilj - poboljšati pravni i institucionalni okvir zdravstvene zaštite za osobe oboljele od rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini.

3. Specifični cilj - povećati javnu svijest o rijetkim bolestima i razmjenjivati informacije kako bi se poboljšao pristup pacijenata dijagnozi, informacijama i njezi.

Očekivani rezultati

1. Uspostavljeni/unaprijeđeni entitetski centri za rijetke bolesti

2. Unaprijeđeni kapaciteti 28 OCD da učestvuju u javnom dijalogu sa zdravstvenim institucijama u cilju kreiranja strateškog okvira za rijetke bolesti

3. OCD zagovaraju za bolje zdravstvene politike u oblasti rijetkih bolesti.

4. Unaprijeđeni strateški i zakonodavni okvir u oblasti rijetkih bolesti u Bosni i Hercegovini

5. Građani putem OCD-a učestvuju u političkom dijalogu s predstavnicima vlasti u vezi poboljšanja zdravstvenih usluga.

6. Promocija projekta i projektnih rezultata

Trajanje projekta 1.1.2021. - 31.12.2023.

Organizacije implementatori

Institute for Population and Development sprovodi Projekt u partnerstvu sa Savezom za rijetke bolesti Republike Srpske iz Banjaluke

II

Opis posla

1. Medijsku kuću sa TV programom koja će realizovati snimanje i emitovanje dijaloške emisije o rijetkim bolestima i svakodnevnom životu ljudi oboljelih od rijetkih bolesti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Proces pisanja scenarija, prijedlog izbora gostiju i emitovanje dijaloške emisije o rijetkim bolestima i svakodnevnom životu ljudi oboljelih od rijetkih bolesti u Republici Srpskoj biće realizovan u saradnji sa Institute for Population and Development. Cilj dijaloške emisije je predstavljanje projektnih rezultata i informisanje javnosti o svakodnevnom životu i potrebama ljudi oboljelih od rijetkih bolesti i njihovih porodica. Riječ je o bolestima koje su vrlo rijetke i za čiju dijagnostiku se čeka prilično dugo jer naša zemlja ima deficitaran zdravstveni kadar u ovoj oblasti. Promocijom potreba osoba oboljelih od rijetkih bolesti i pozitivnim pritiskom na donosioce odluka utiče se na poboljšanje njihovog svakodnevnog života.

Očekivani rezultat:

-Realizovana dijaloška emisija o rijetkim bolestima i svakodnevnom životu ljudi oboljelih od rijetkih bolesti u FBiH u dogovorenom terminu.

-Dostavljen video klip sa snimkom emisije po realizaciji.

Ekspertiza

  •  Medijska kuća sa TV programom koja posjeduje visoki nivo gledanosti na području FBiH

  •  Iskustvo u realizaciji dijaloških emisija
  • Novinari/ke koji će biti uključeni u proces sa iskustvom u izradi dijaloških emisija

  •  Novinari/ke koji će biti uključeni u proces sa iskustvom u novinarskom radu u oblasti zdravstva
  • Komunikativnost, otvorenost, spremnost za saradnju, aktivno slušanje i timski rad TV ekipe koja će biti uključena u realizaciju

 

Vremenski okvir izvršenja zadatka

U konsultacijama sa projektnim osobljem IPD-a, medijska kuća će elaborirati predloženi vremenski okvir i plan aktivnosti u cilju ispunjenja Projektnog zadatka. Krajnji rok za izvršenje projektnog zadatka je 15.11. 2021.

Supervizija

Savjetnica za odnose sa javnošću i komunikacije IPD-a će biti u redovnoj komunikaciji sa angažovanom medijskom kućom i pravovremeno dostaviti strukturirani odgovor ili preporuku, ukoliko to bude relevantno za postizanje rezultata Projektnog zadatka.

Izmjene i dopune

Ovaj Projektni zadatak (ToR) može biti izmijenjen ili dopunjen od strane menadžmenta Institute for Population and Development, a što će biti dokumentirano kroz zapisnik o izmjenama i dopunama.

Prijava

Zainteresovane medijske kuće dužne su dostaviti:

  •  Finansijsku ponudu

  •  Prijedlog za scenarij i realizaciju dijaloške emisije sa okvirnim terminom emitovanja

Navedene dokumente dostaviti na e-mail adresu: rarediseases@ipdbh.org

Rok za prijavu: 29. oktobar 2021. (do 17h)

Kriteriji za odabir najbolje ponude: Ugovarač će donijeti odluku o najpovoljnijoj ponudi na osnovu sljedećih kriterija:

  •  Ekspertiza i iskustvo aplikanta
  • Finansijska ponuda

Institut za populaciju i razvoj nije dužan obavijestiti kandidate koji nisu izabrani za izvršenje projektnog zadatka o rezultatu konkursa.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima trebaju biti dostavljeni na e-mail: rarediseases@ipdbh.org


 


 

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS