Prijateljski centri za zdravlje mladih su siguran prostor kojeg treba sačuvati

Banjalučka kancelarija Asocijacije XY kao i naš Prijateljski centar za zdravlje mladih bili su danas, 25.03.2013. domaćini prve zvanične posjete predstavnika Parlamentarne grupe za populaciju i razvoj BiH (PGPD), predsjedavajućeg PGPD gospodina Milorada Živkovića i sekretara PGPD dr. Zijada Hasića.

Na posljednjoj sjednici ove parlamentarne grupe doneseni su zaključci o neophodnosti obilaska pojedinih prijateljskih i info centara za mlade. Shodno tome, Prijateljski centar za zdravlje mladih Banja Luka je jedna od adresa koju su posjetili ovi bh parlamentarci. Cilj posjeta je sagledavanje stanja u oblasti populacije i razvoja kroz prizmu Prijateljskih centara za zdravlje mladih.

Ovom prilikom gospoda Živković i Hasić imali su priliku razgovarati sa koordinatoricom banjalučke kancelarije Danijelom Bašić kao i sa brojnim volonterima Asocijacije XY iz Banjaluke. Gospođica Bašić je gostima predstavila rad Prijateljskog centra za zdravlje mladih XY Banja Luka koji u ovom gradu djeluje još od 2007. Ona je ovom prilikom istakla važnost postojanja jednog ovakvog centra koji u šest godina svog rada bilježi više od 4000 pruženih usluga. „Nevažno da li se radi o urbanoj ili ruralnoj sredini mladi jako često odustaju od posjeta ginekolozima/ginekologinjama i psiholozima/psihologinjama. Prijateljski centri su posebno prilagođeni ovoj populaciji, nude im sigurnost i povjerljivost te atmosferu koja je drugačija od one na koju generalno nalaze u zdravstvenim ustanovama." Bašić je nadalje istakla kako je ova posjeta itekako važna zbog činjenice da je zbog prestanka finansiranja prijateljskih centara u BiH od strane Global Fonda rad istih trenutno stopiran te je ovakva vrsta dijaloga sa predstavnicima vlasti dobra prilika da se pronađe neko rješenje za njihov nastavak rada.

Predsjedavajući PGPD-a, gospodin Milorad Živković kazao je kako ono što radi Asocijacija XY nije samo promocija seksualnog i reproduktivnog zdravlja nego i zaštita. „Logično je da organizacije koje doprinose lokalnoj zajednici, a samim time i PCZM, bi trebale podržate od iste jer je zdravlje populacije mladih u tim zajednicama ne samo lokalni nego i nacionalni prioritet. Meni je jako važno da mladi dobiju kvalitetnu brigu za njihovo seksualno i reproduktivno zdravlje a to je jedino moguće ukoliko to bude predmet brige sistema. Dio tog sistema trebaju biti i NVO poput Asocijacije." izjavio je zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH Milorad Živković prilikom ovog posjeta.

 

Parlamentarna grupa za populaciju i razvoj je dobrovoljna i neformalna grupa sa sjedištem u Parlamentarnoj skupštini BiH, a članovi su parlamentarci zastupljeni na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Osnovana je 24.02.2004. Dio njene misije je učešće u pripremanju i promovisanju politika i vrijednosti koje se tiči zaštite reproduktivnog zdravlja, posebno mladih, promocijom zdravih stilova života, sprovođenjem zakona o ravnopravnosti spolova itd. Asocijacija XY od samog osnivanja PGPD ima izuzetnu saradnju sa ovom grupom koju ostvaruje kroz redovne sastanke i obilježavanje značajnijih datuma poput Svijetskog dana AIDS-a, 01.12. Ova posjeta je još jedan pokazatelj izvrsne dugogodišnje saradnje između Asocijacije XY i PGPD.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS