Prijateljski centar za mlade

Radno vrijeme Klinike XY (ginekološka ordinacija) je tri puta sedmično (ponedjeljak, utorak i četvrtak) u periodu između 15:00 i 16:30

Termini se zakazuju telefonski na ili putem email-a.
Čekanje na pregled u ordinaciji je svedeno na minimum.
Sve usluge su povjerljive.

U okviru Prijateljskiog centara za mlade XY uspostavljena je Klinika XY namjenjenu isključivo mladima. Tim stručnjaka (ginekolog i medicinska sestra) koji pruža usluge u Klinici XY prethodno je dodatno educiran za rad sa mladim ljudima, s posebnim naglaskom na rad sa različitim vulnerabilnim grupama. Klinika XY pruža ginekološke usluge i psihološko savjetovanje povjerljivo i anonimno, sa posebnim naglaskom na savjetovanje i edukaciju klijentica kao i podjelu edukativnih materijala i kondoma.

Ukoliko nije moguće riješiti problem u okviru Prijateljskog Centra za mlade uspostavljen je efikasan sistem upućivanja klijenata u relevantne zdravstvene ustanove: J.U „Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo”, Ginekološko-akušerska klinika – KCU Sarajevo, Klinika za dermatologiju i venerologiju – KCU Sarajevo, Centar za dobrovoljno savjetovanje i testiranje / Klinika za infektivne bolesti - KCU Sarajevo, KJU Porodično savjetovalište i privatna neuropsihijatrijska ordinacija. Odlike prijateljskog centra za mlade su i za muškarce i za žene iste: omogučavaju povjerljivost, anonimnost, dostupnost uslugama, prijateljski pristup klijentima bez obzira na spol, seksualnu orjentaciju, religiju itd.

Prijateljski centar za mlade XY - KLINIKA XY
Zahvaljujući razvoju i distribuciji novog promotivnog materijala, gostovanjima u medijima te unapređenju rada  zabilježen je porast broja mladih ljudi u 2018. godini koji su potražili našu stručnu pomoć, savjet ili informaciju putem help-linije, web stranice ili direktno prilikom posjeta savjetovalištu i ordinaciji.

DOSTIGNUĆA

Zahvaljujući razvoju i distribuciji novog promotivnog materijala, džinglova na TV-u i radiju kao i unapređenju rada zabilježen je porast broja mladih ljudi koji su potražili našu stručnu pomoć, savjet ili informaciju putem help-linije, web stranice, skype-a ili direktno prilikom posjeta savjetovalištu i ordinaciji.
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS