Pričajmo zajedno o sigurnosti, zdravlju i odrastanju

Pričajmo zajedno o sigurnosti, zdravlju i odrastanju" je zajednički projekt Asocijacije XY i partnerske organizacije „Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine", koji se realizira u sklopu projekta Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo - EMBRACE, koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Generalni cilj projekta je sigurno i zdravije inkluzivno okruženje za djecu i mladesa poteškoćama u razvoju uKantonu Sarajevo, a specifični ojačati kapacitete organizacija civilnog društva da odgovore na zdravstveno-odgojne probleme odrastanja sa kojim se suočavaju djeca i mladi sa poteškoćama u razvoju i njihovi roditelji. Projektne aktivnosti se odnose na jačanje kapaciteta korisničkih udruženja, čiji su korisnici djeca i mladi s poteškoćama u razvoju. Planirana je edukacija roditelja, članova korisničkih udruženja, iz oblasti seksualnosti, prevencije seksualnog nasilja i iskorištavanja djece i mladih s poteškoćama u razvoju. Edukacija će biti bazirana na međunarodno priznatom priručniku „Pričajmo zajedno...o odrastanju", koji sadrži sedam poglavlja, obuhvatajući teme poput brige o higijeni i higijenskim navikama, sa fokusom na pubertet i higijenske navike specifične za pubertet, sigurnost djece sa razvojnim poteškoćama, socijalnu inkluziju, prevenciju seksualnog iskorištavanja djece i mladih sa razvojnim poteškoćama. Komponenta vidljivosti i promocije projekta će biti izuzetno važna da se progovori javno i uz konstantnu saradnju sa korisničkim udruženjima/roditeljima o ovim pitanjima. Kroz Trening o internoj/eksternoj komunikaciji za roditelje, osoblje i menadžment udruženja, ova ciljna grupa, koja pripada različitim socijalnim sredinama, ojačaće svoje komunikacijske vještine u interakciji s drugim roditeljima, udruženjima i širom javnošću. Njihove ojačane kompetencije u oblasti komunikacije će se dodatno unaprijediti u kreiranju i sprovedbi kampanje „Zdravije odrastanje je moje ljudsko pravo".

Asocijacija XY će tokom realizacije projekta razviti trening paket koji će omogućiti organizacijama jednostavan prenos znanja i vještina stečenih tokom projekta, na druge korisnike i predstavnike organizacija koje pružaju usluge djeci i mladima sa razvojnim poteškoćama. Trening paket će pružiti sve potrebne instrukcije i resurse za planiranje, organizaciju, izvođenje i evaluaciju uspješnosti obuka po modelu „Pričajmo zajedno".

Očekivani projektni rezultati su:

1. Osoblje i članovi 6 korisničkih udruženja imaju kapacitete da institucionalno i individualno doprinose rješavanju problemadjece i mladih s poteškoćama u razvoju i njihovih roditelja, koji se odnose na zdravstveni odgoj, seksualnost i sigurnost

2. Udruženje „Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine" ima resurse i mehanizme da podrži razvoj drugih korisničkih udruženja u oblasti seksualnosti i prevencije seksualnog nasilja nad djecom i mladima s poteškoćama u razvoju

3. Osigurana vidljivost projektnih aktivnosti i partnerstva na području Kantona Sarajevo

Vrijeme trajanja projekta: 16. juli 2020. - 31. januar 2021.

Kontakt osoba za više informacija o projektu: Adisa Bajramović, projektni koordinator

                              

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS