Pričajmo zajedno – o odrastanju djece sa intelektualnim poteškoćama

Asocijacija XY je uz podršku britanske Asocijacije za planiranje porodice i finansijsku podršku Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Vlade Švicarske adaptirala jedan od najpoznatijih alata za rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama Pričajmo zajedno (Talking together).

Seksualnost djece, mladih pa i odraslih je tabuizirana, stavljena na margine društvenih tema ali ne i interesovanja, a seksualnost djece sa intelektualnim poteškoćama je potpuno zanemarena čime se djeca izlažu dodatnom riziku da budu seksualno iskorištena.

Fizički razvoj, pubertet, zaljubljivanje, poljubac, istraživanje vlastite seksualnosti ili prvi seksualni odnos su pitanja na koja roditelji nemaju univerzalan odgovor ali se tokom odrastanja djeteta priremaju na razgovore koji će doći nadajući se da neće biti potrebe za detaljne, nelagodne razgovore pune opisa i savjeta. Roditelji djece sa intelektualnim poteškoćoma se u tom periodu pripremaju na detaljne razgovore, pune opisa, poređenja, pravila i uzajamnog povjerenja. Da bi vodili struktuirane, pravovremene, na činjenicama zasnovane razgovore potrebno je imati pristup provjerenim informacijama u vezi seksualnog i reprouktivnog zdravlja i prava, a sve to je objedinjeno u priručniku Pričajmo zajedno.

Defetkotolog i direktor Centra Vladimir Nazor, Zulfo Ahmetović kaže: „Ova je knjiga napisana da podrži roditelje i škole u njihovom pomaganju djeci da razumiju šta im se dešava i da odrastu sigurno i s povjerenjem. Pričajmo zajedno ... o odrastanju, također, ima za cilj da ohrabri odnos između škola i roditelja, jer oni zajedničkim radom mogu učiniti prelaz u zrelo doba lakšim i razumljivijim za mlade ljude s intelektualnim teškoćama."

Brz način života, stigma, diskriminacija, nedovoljno podignuta svijest, nedostatak znanja i vještina, tradicionalno, zatvoreno društvo i uticaj sredine udaljavaju roditelje od percipiranja značaja seksualnosti djece sa intelektualnim poteškoćama. Priručnik Razgovarajmo zajedno ukazuje roditeljima na mogućnosti upotrebe svakodnevnih situacija za odgoj i obrazovanje djece o osjetljivim temama kao što je seksualnost.

Direktorica Asocijacije XY, Emina Osmanagić kaže: „ Posebno zanimljivo poglavlje priručnika, koje ću sigurno lično iskoristiti u razgovoru sa svojim sinom, jeste Korpa za veš. Moram priznati da slaganje opranog veša nikada nisam smatrala nekom posebno zanimljivom radnjom dok nisam pročitala ovaj priručnik. Putem vježbe Korpa za veš sa svojim djetetom možemo razgovarati o dijelovima tijela i na vrlo jednostavan način utvrditi nivo njegovog znanja o ljudskoj anatomiji na jednostavan i zabavan način. Priručnik je drugačiji od svega što ste do sada pročitali, i vidjeli, i u kojem jedna slika kaže više od bezbroj rečenica.

Priručnik Pričajmo zajedno je dobro sredstvo za podsticanje i vođenje kvalitetne edukacije o odrastanju, zdravlju i seksualnosti sve djece. Svoj primjerak priručnika možete preuzeti na slijedećem linku:

http://www.asocijacijaxy.org/uimages/publikacije/Pricajmo_zajedno_o_odrastanju_Final_za_web.pdf

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS