PREZENTACIJE KOJE NUDE ODGOVOR NA PITANJE ŠTA DA RADIM KAD SAM LJUT/A POČINJU

Radionici je prisustvovalo 55 učenika. Ovo je prva od ukupno 6 osnovnih škola sa područja općine Stari Grad Sarajevo u kojoj je prezentacija realizovana. Treneri vršnjačke edukacije Asocijacije XY su vodili ove prezentacije a teme koje su se obrađivale tokom istih su: vršnjačko nasilje (općenito, maloljetničko /vršnjačko nasilje i nenasilno rješavanje konflikata, zloupotreba psihoaktivnih supstanci, alkohola i duhana.

Teme prezentacija su kreirane i bazirane na modulima Asocijacije XY koji su potpuno prilagođeni radu sa mladim ljudima. Neki od modula su bullying, moj prijatelj nosi nož, šta da radim kad sam ljut/a? itd.

Cilj ove aktivnosti jeste zainteresirati učenike projektnih škola za teme prezentacija, odnosno utjecati na njihov nastavak prakticiranja zdravih životnih stilova i uzdržavanja od nasilja i nasilničkog ponašanja.

Do kraja ovog edukativnog ciklusa planirano je da prezentacijama bude obuhvaćeno 200 učenika/ca u projektnim školama.

Projekat „Prevencija nasilničkog ponašanja među mladima u općini Stari Grad Sarajevo" se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije III-LOD III" kojeg finansira Evropska unija iz sredstava instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura.

AKTUELNO
31.3.2021
Javni poziv
10.3.2021
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS