Prevencija među osnovcima, korak bliže društvu bez nasilja

Asocijacija XY i Vijeće mladih Općine Stari Grad u sklopu završetka projekta Prevencija nasilničkog ponašanja među mladima u Općini Stari Grad, koji je realiziran u sklopu UNDP-ovog projekta "Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III kojeg finansira Evropska unija iz sredstava instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija.  31.01.2014.  u Hotelu Art (Vladislava Skarića 3)  sa početkom u 12:00 organizuje press konferenciju.

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati navedenog projekta ostvareni  kroz 10 mjeseci njegove implementacije. Predviđeno je da se medijima obrate predstavnici Asocijacije XY, Općine Stari Grad, Vijeća mladih Općine Stari Grad i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP). 

Realizacija projektnih aktivnosti polučila je brojne rezultate. Prije svega ostvarena je zvanična saradnja sa svih sedam osnovnih škola Općine Stari Grad Sarajevo kroz potpisivanje memoranduma o saradnji, uključujući i Zavod Mjedenica. Sprovedene su 42 prezentacije vršnjačke edukacije u školama o prevenciji nasilja  dok je više od 700 mladih unaprijedilo znanje o nasilju i primilo informacije koje mogu uticati na promjenu stavova. Multisektorski pristup u realizaciji projektnih aktivnosti ogleda se kroz uključivanje više od 120 nastavnika, pedagoga i roditelja. 

Pored toga, ojačani su kapaciteti članova Vijeća mladih Općine Stari Grad Sarajevo kroz edukaciju 40 mladih predstavnika  iz 6 organizacija članica Vijeća mladih te su proizvedena tri edukativna dokumenta: Priručnik za učešće mladih u programima socijalnih politika i zdravstva s ciljem jačanja kapaciteta nevladinog sektora,  Dnevnik jednog momka (brošura za mlade) te Roditelji u borbi protiv nasilja. 

Realizovani  projekat predstavlja nastavak aktivnog rada Asocijacije XY na prevenciji nasilja među mladima u BiH koji datira još od 2007. godine.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS