Prepoznat i nagrađen rad uposlenice AXY

Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, uz podršku Misije OSCE-a u BiH, 10.03.2015. u Sarajevu je dodijelila nagrade za doprinos u ostvarivanju ravnopravnosti spolova u 2014. godini.

Komisija je nagrade uručila osobama iz Bosne i Hercegovine koje su, prije svega, bile inspiracija u svojoj sredini za pokretanje značajnih promjena u ostvarivanju ravnopravnosti spolova na regionalnom, državnom, subregionalnom ili lokalnom planu u Bosni i Hercegovini u 2014. godini.

Respektirajući dostignute rezultate na polju mirovnog aktivizma i aktivizma u oblasti ljudskih prava, sa fokusom na prava žena žrtava seksualnog nasilja u ratu, dr. Amra Delić, aktivistkinja u oblasti ljudskih prava iz Tuzle i liderica jedne od komponenti Projekta mentalnog zdravlja u BiH koji implementira Asocijacija XY, nominirana je za "Gender prvakinju BiH u 2014.", te je dr. Delić uručena Prva nagrada za poseban doprinos u ostvarivanju ravnopravnosti spolova u BiH u 2014. godini.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS