Premijera edukativno zabavnog časopisa za mlade Love&Sex

Nakon što smo prije dva mjeseca uputili poziv volonterima i edukatorima Asocijacije iz Sarajeva i Banjaluke da se prijave za učešće u stvaranju redakcije za časopis koji tada nije imao ni ime, danas nakon više sastanaka redakcije, dosta telefonskih razgovora, ispravki i prepravki s ponosom vam možemo predstaviti edukativno zabavni časopis za mlade Love&Sex.


"Love&Sex" novi je projekat ove asocijacije. Radi se o besplatnom zabavnom i edukativnom časopisu koji govori o ozbiljnim temama kroz percepciju mlade osobe.
"Zamišljeno je da časopis izdajemo svaka tri mjeseca i da ga distribuiramo putem uličnih akcija volontera Asocijacije i prijateljskih centara za zdravlje mladih, kojih je 26 u cijeloj BiH, ali i u elektronskoj formi na našoj web-stranici. Časopis tematizira upravo prijateljske centre za zdravlje mladih i njihove usluge, ali i teme koje se tiču seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava, HIV/AIDS-a, vršnjačkog nasilja, trgovine ljudima, kontracepcije, adolescencije i slično", kaže Dženan Karić, službenik za odnose s javnošću i komunikacije u Asocijaciji XY.

U svom prvom izdanju redakcija časopisa, sastavljena od mladih volontera Asocijacije, piše o ljetu, moru, zabavi, ali i opasnostima koje vrebaju. Govori o najčešćim spolno prenosivim infekcijama u toku ljeta, o tome na koji način visoke temperature utiču na kontraceptive, o psihološkim savjetovanjima, zdravim stilovima života... Naredni broj je planiran za septembar, a tema će mu biti nasilje s posebnim fokusom na vršnjačko nasilje. Ovdje možete preuzeti svoj primjerak časopisa "Love&Sex". Ovdje možete i preuzeti svoj primjerak časopisa.

Ugodno čitanje vam želimo. Pišemo ponovo u septembru.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS