Predstavnici lokalne zajednice u Bijeljini uključeni u program prevencije nasilja po modelu Zajednice koje brinu

Prva online orijentaciona radionica na kojoj su učešće uzeli predstavnici i predstavnice javnih i obrazovnih institucija i nevladinog sektora u Bijeljini sa ciljem uvođenja jedinstvenog programa prevencije nasilja po modeluZajednice koje brinu održana je jučer a u okviru UN Women projekta „Uključenost zajednica u smanjenje rodnih stereotipa i eliminaciju nasilja nad ženama i djevojčicama, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju. Projektne aktivnosti koje koordinira Asocijacija XY realizuju se u saradnji sa Gender centrom Republike Srpske i Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske i partnerskim nevladinim organizacijama.

Kako navodi lider programske oblasti Asocijacije XY Feđa Mehmedović, orijentacijska radionica predstavlja prvi korak u uključivanju predstavnika lokalne zajednice u planiranje i realizaciju sveobuhvatnog programa prevencije nasilja. „Prilikom razmatranja potencijalnih lokacija u kojima bi realizirali ovako kompleksan preventivni program, rukovodili smo se sa nekoliko ključnih principa:

·Da u lokalnoj zajednici postoji insitucionalna volja i kapaciteti da se formira lokalna akciona grupa koja će razvijati i provoditi program Zajednica koje brinu

·Da u lokalnoj zajednici postoji organizacija koja svojim kapacitetima omogućava uvođenje i provedbu programa

·Da u lokalnoj zajednici postoji srednja škola sa iznimnim rezultatima u prevenciji nasilja

Sve navedeno, čak i više od traženog, pronašli smo u Bijeljini i stoga je Bijeljina jedna od tri lokalne zajednice sa kojima u partnertsvu, uvodimo ovaj sveobuhvatan i inovativan preventivni program Zajednice koje brinu. Partnerska organizacija Otaharin, JU Srednja medicinska i poljoprivredna škola, Centar za socijalni rad i Općina, dio su inicijalne Lokalne akcione grupe čija ekspertiza definira inicijalne korake u razvoju Zajednica koje brinu, a naredni korak su konsultacije sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske i Gender centrom Republike Srpske koje su ključan partner u uvođenju i provedbi ovog programa. Eksperti obje institucije će validirati i eventualno dopuniti prioritete iz perspektive institucija koje koordiniraju i upravljaju radom institucijama na nižem organizacionom nivou", kazao je Mehmedović.

Prema riječima Sabire Hašimović iz Udruženje žena ,,Romkinja" Bijeljina koja je istakla potrebu lokalne zajednice za grupom ljudi koja je formirana u okviru koalicije Zajednice koje brinu, u osnovnim školama u Bijeljini je u okviru formalnog obrazovanja potrebno uvesti programe koji preveniraju nasilje i sa maloljetnom djecom početi raditi na prevenciji nasilja.

Bojana Jovanović iz NVO „Otaharin" Bijeljina je istakla važnost rada sa djecom na prevenciji nasilnih oblika ponašanja koja su u riziku da postanu žrtve nasilja ili počinioci kazneno popravnih mjera.

„U fokus bih stavila online nasilje ali i psihološko nasilje koje može proisteći iz online nasilja i koje je sveprisutno u današnje vrijeme. U vrijeme pandemije COVID-19 upotreba društvenih mreža se povećala kao i vrijeme koje mladi provode online. U toj sferi je potrebno mnogo više raditi na samoj prevenciji negativnih ponašanja a ne samo na posljedicama takvog ponašanja," kazala je Jovanović.

Projektni koordinator NVO Otaharin Sacmir Seferović smatra da su mnogobrojni projekti koji se implementiraju u lokalnim zajednicama zanemarili roditelje kao ciljnu grupu sa kojom je potrebno raditi te pružiti dodatne informacije o nasilju i njegovoj prevenciji u lokalnim zajednicama. Njegov prijedlog podrazumijeva iskorištavanje posojećih resursa za rad sa roditeljima koji predstavljaju prvi uzor mladima i djeci i koji mogu mnogo da učine na preveniranju nasilničkog ponašanja.

„U okviru obrazovnih institucija djeca mogu mnogo da nauče ali modele ponašanja nose iz kuće. U većini slučajeva kod djece preovladava uticaj kućnog odgoja", kazao je Sacmir.

Slavica Kovrlija iz Centra za socijalni rad Bijeljina smatra rad sa roditeljima najtežim dijelom posla kao i njihovu motivaciju i veliki obim obaveza koji ih sprječava da budu prisutni na radionicama koje tretiraju socio psihološke probleme djece i mladih.

Vladan Stanišić iz JU ,,Poljoprivredna i medicinska škola", Bijeljinakaže da uglavnom roditelji najboljih učenika uvijek dolaze na roditeljske sastanke.

„Moram navesti izuzetke gdje se neki problemi mogu riješiti ali i istaći da činjenicu da je teško promijeniti ponašanje djeteta ako je model ponašanja u kući drugačiji" kazao je Vladan čime je u fokus stavio roditelje kao ciljnu grupu sa kojom je potrebno raditi na prevenciji nasilja.

Direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić pojasnila je ulogu lokalne akcione grupe i istakla važnost njenih članova i članica koji su okupljeni oko zajedničkog problema, u ovom slučaju prevencije nasilja.

„Većina problema u lokalnoj zajednici može se riješiti ako su njeni istaknuti članovi upoznati sameđusobnom ekspertizom i ukoliko se lokalne institucije uvežu i angažuju oko rješavanja zajedničkih problema", kazala je Osmanagić.

Ljubiša Stanišić iz Gradska uprava Grada Bijeljina upoznao je prisutne sa postojanjem lokalnog akcionog plana i mehanizma koji okuplja ključne institucije u gradu i u kojem su obuhvaćena i pitanja prevencije nasilja te dao prijedlog da se neki članovi uključe u rad grupe Zajednice koje brinu.

„Svi navedeni prijedlozi i sugestije jesu osnova orijentacijske radionice jer nam pomažu u kontekstualiziranju programa potrebama i očekivanjima zajednice. Svaka kuća, naselje, porodica, individua u jednoj lokalnoj zajednici je specifična, a zbir svih pojedinačnih specifikuma predstavlja kontekstualni okvir u kojem ćemo programirati aktivnosti. Zato je sasvim očekivano da programi Zajednice koje brinu u Bijeljini i Istočnom Sarajevu bodu različiti, rukovođeni principima i stavovima predstavnika lokalne zajednice. Raduje nas činjenica da sve navedene institucije koje su učestvovale u orijentacijskoj radionici u fokus diskusije postavljaju građane i njihove potrebe, što ima suštinsku i simboličnu vrijednost Zajednica koje brinu. Dodatno nas ohrabruje činjenica da su predstavnici institucija eksperti sa bogatim iskustvom u ovoj i srodnim oblastima, što još jednom potvrđuje da smo na odličnom putu da grad Bijeljinu i građane Bijeljine učinimo ponosnim na ono što će biti proizvedeno tokom projekta, a čime će se moći pohvaliti samo tri grada na svijetu. Da, Bijeljina je zasluženo jedan od njih," zaključio je Mehmedović.


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS