Predstavnici Asocijacije na Afroditinom otoku ljubavi

Sličnosti najčešće ujedinjuju ljude, pomažu im da zajednički djeluju i ostvaruju bolje rezultate ali i omogućavaju razmjenu iskustava među osobama/organizacijama/državama, da uče jedni od drugih, da primjenjuju pozitivne prakse i izbjegavaju negativne, pa je i Asocijacija XY tim povodom posjetila partnersku organizaciju Asocijaciju za planiranje porodice Kipar (APPK).

Kipar, kao i Bosna i Hercegovina, ima bogatu i burnu prošlost prvenstveno zbog geografskog položaja koji je bio idealan za ostvarivanje komunikacije između Evrope, Azije i Afrike, ali je bio i plodno tlo za nastajanje političkih problema koji su prouzrokovali političku podjelu Kipra, na grčki i turski dio.

U turbulentnom i veoma tradicionalnom okruženju djeluje Asocijacija za planiranje porodice Kipar, baš kao u Bosni i Hercegovini, a što je bio i razlog više za organizovanje studijske posjete Asocijacije XY.

Posjeta je trajala dva dana, od 26. do 27. marta, u glavnom gradu Kipra, Nikoziji. Predstavnici APPK su Asocijaciju XY ugostili u prostorijama Centra za podršku nevladinim organizacijama unutar kojeg je smještena i APPK.

Asocijacija za planiranje porodice Kipar je organizacija osnovana 1971. godine što ukazuje na iskustvo koje posjeduju u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava, a zbog kojeg je XY i došao u posjetu.

Prvi dan posjete je počeo zvaničnim upoznavanjem osoblja dvije asocijacije članice IPPF-a i definisanjem očekivanja i ciljeva posjete. Drugi dio je bio usmjeren na upoznavanje sa formalnim djelovanjem APPK-a i XY-a, predstavljanje članova upravnog odbora i njihovog angažmana u Asocijaciji. Poslijepodnevni dio dana je tim Asocijacije XY proveo u druženju sa volonterima APPK koji obavljaju veoma važan i krajnje zapanjujući posao koji je primjenjiv i u bosanskohercegovačkom okruženju. Nakon razmjene pozitivnih praksi, kreiranja ideja za buduće akcije i saradnju druženje je završeno zajedničkom šetnjom Nikozijom.

Da su partnerstva jedan od najvažnijih segmenata rada obje organizacije govori i agenda drugog dana posjete koja je bila posvećena diskusijama i razmjeni iskustava XY-a sa partnerskim organizacijama APPK-a. Prvi sastanak je održan sa Youth for exchange and understanding Cyprus koji u svakodnevnom radu sa mladima promovišu APPK ali i saradnju sa drugim, pretežno evropskim, organizacijama te jačaju ulogu volontera u društvu. Njihovi rezultati na polju rada sa mladima i promovisanju volonterizma su dali nove ideje predstavnicima Asocijacije XY, te će nove prakse u radu sa mladima biti primjenjene prvo u Sarajevu zatim u i Banja Luci u drugoj polovini tekuće godine. Sagovornici na druga dva sastanka su bili predstavnici Accept LGBT Cyprus i Mediterranean Institute of Gender Studies koji su prezentovali svoj rad, saradnju sa APPK i rad sa organizacijama iz Bosne i Hercegovine,  koje su ujedno i partnerske organizacije Asocijacije XY.

Na samom kraju druženja su predstavljeni najznačajniji nalazi posjete koji se u velikoj mjeri odnose na rad sa mladima, vršnjačko savjetovanje, rad sa gender centrima i institutima, uvrštavanje gendera u sve segmente rada i predstavljene su ideje za ostvarivanje jače i bolje saradnje dvije asocijacije za planiranje porodice iz  BiH i Kipra.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS