Predstavljena Strategija saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini za period od 2017. do 2020. godine

U organizaciji Ambasade Švicarske u Bosni i Herecgovini, prezentacija Strategije saradnje Švicarske u Bosni i Herecgovini za period 2017.- 2020. godine,predstavljena je danas u prostorijama Meeting Pointa u Sarajevu.

Kako je saopćeno iz Ambasade, prošle godine Bosna i Hercegovina i Švicarska su proslavile 20 godina partnerstva i saradnje.

„Samo u posljednje četiri godine postignuti su značajni rezultati, među kojima su:

-3. 000 mladih ljudi širom Bosne i Hercegovine su se zaposlili na novootvorenim radnim mjestima u obećavajućim sektorima privrede.

-Više od 200. 000 osoba širom Bosne i Hercegovine ponovo je dobilo pristup osnovnim komunalnim uslugama zahvaljujući rekonstrukciji javne infrastrukture nakon poplava 2014. godine.

-Za obnovu infrastrukture opštine su osigurale više od 100 miliona KM u vidu dodatnih investicija prikupljenih iz javnih i privatnih izvora. To je postignuto poboljšanjem strateškog planiranja na nivou opština i njihovih javnih preduzeća.

-90% stanovništva u Bosni i Hercegovini ima pristup uslugama mentalnog zdravlja u zajednici", navodi organizator.

Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u saradnji sa Federalnim ministrastvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS