Predstavljanje Politike za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja Republike Srpske od 2012. do 2017.

Predstavljanje Politike za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja Republike Srpske od 2012. do 2017.

 

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u saradnji sa Asocijacijom XY organizuje sutra, u četvrtak 18. aprila 2013. godine predstavljanje Politike za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja od 2012. do 2017. godine koje će biti održano u Plavoj sali Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske sa početkom u 12.00 časova.

Izjave za medije su predviđene u 11.50 časova

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS