Prava i prilike Integracija naučno bazirane sveobuhvatne edukacije o seksualnosti u formalnu i neformalnu edukaciju

PERIOD IMPLEMENTACIJE: 01.11.2016. – 30.10.2017.

MJESTO IMPLEMENTACIJE: Banja Luka i Sarajevo

DONATOR: IPPF EN

Osnovni cilj projekta je integracija sveobuhvatne edukacije o seksualnosti u formalno i neformalno obrazovanje mladih u oba bosanskohercegovačka entiteta. Uzimajući u obzir neujednačenu pravno političku situaciju u oblasti obrazovanja u entitetima i kantonima cilj je moguće ostvariti djelovanjem u dva pravca; jačanje kapaciteta mladih koji će pružati podršku nastavnom osoblju u Kantonu Sarajevu u implementaciji sesija (časova) o seksualnom i reproduktivnom zdravlju u okviru predmeta Zdravi životni stilovi i drugi pravac je jačanje kapaciteta vršnjačkih edukatora i edukatorica u Sarajevu i Banjoj Luci za sprovedbu neformalne sveobuhvatne edukacije o seksualnosti.

Specifični ciljevi projekta su:

1.Unaprijediti kapacitete organizacije članice IPPFa u implementaciji sveobuhvatne edukacije o seksualnosti u osnovnim i srednjim školama;

2.Unaprijediti broj učenika i učenica koje prisustvuju sesijama sveobuhvatne edukacije o seksualnosti u Sarajevu i Banjoj Luci;

3.Unaprijediti prepoznatost sveobuhvatne edukacije o seksualnosti među roditeljima i nastavnim osobljem;

4.Ojačati YSAFE B&H mrežu.

Ciljne grupe:

a)Učenici osnovnih i srednjih škola u Banjoj Luci (400) i Sarajevu (400)

b)Učenici srednjih škola koji imaju afinitet da se bave vršnjačkom edukacijom U Banjoj Luci (25) i u Sarajevu (25)

c)Roditelji predstavnici Vijeća roditelja Kantona Sarajevo (15 osoba)

d)Generalna javnost

AKTIVNOSTI:

1.Trening vršnjačke edukacije

Asocijacija XY planira organizovati dva šestodnevna treninga vršnjačke edukacije, jedan u Banjoj Luci jedan u Sarajevu. Treneri vršnjačke edukacije će u dva grada educirati i osnažiti po 25 mladih osoba koje će sporvoditi vršnjačku edukaciju u svojim školama tokom trajanja prve faze projekta i educirati po 400 mladih osoba, a u narednim godinama će škole imati mogućnost da koriste njihove kapacitete i sprovode kontinuiranu vršnjačku edukaciju.

2.Napredni trening vršnjačke edukacije

Osnaženi vršnjački edukatori će uz superviziju trenera i trenerica vršnjačke edukacije sprovoditi prezentacije vršnjačke edukacije u školama nakon čega će proći trodnevni napredni trening kako bi unaprijedili znanja i vještine za samostalan rad, a fokus će biti na vještinama koje edukatori nisu koristili tokom sprovedbe edukacije u školskom okruženju.

3.Prezentacije vršnjačke edukacije

Preduslov za implementaciju prezentacija vršnjačke edukacije u osnovnim i srednjim školama u Banjoj Luci i Sarajevu je dobijanje dozvole za rad u školama od relevantnog ministarstva obrazovanja. Nakon dobijanja dozvole za rad u školama, Asocijacija XY će potpisati memorandum o saradnji sa 7 škola u Banjoj Luci i 7 škola u Sarajevu kako bi implementirala prezentacije o zdravim stilovima života za 800 mladih osoba. Svaka prezentacija će biti supervizirana i evaluirana putem pred i post testinga kako bi mjerili promjenu znanja učenika iz oblasti koje će se obrađivati tokom prezentacija, a svi rezultati će biti sumirani u pojedinačne izvještaje po školama, ali i u jedan sumarni izvještaj koji će biti dostavljen ministarstvima koja su izdala saglasnost za rad.

Prezentacije vršnjačke edukacije će se sprovodi u skladu sa metodologijom odobrenom od strane Ministarstva prosvjete i kulture pod nazivom Program mladih sa prilagodbom u odnosu na specifične potrebe mladih uvažavajući specifičnosti vezane za njihovu starosnu dob.

4.Osnivanje online savjetodavne podrške

S ciljem pružanja sveobuhvatne usluge u oblasti savjetovanja o zdravim stilovima života a posebno o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima Asocijacija XY će kreirati facebook profil ili grupu koja će okupljati stručnjake iz relevatnih oblasti za zdravlje mladih kao što su psiholozi, psihijatri, socijalni radnici, sociolozi, ginekolozi, dermatovenerolozi i dr. Cilj osnivanja ove vrste savjetovanja je pružanje tačnih, pravovremenih i teško dostupnih informacija učenicima, roditeljima i svim drugim zainteresovanim stranama.

5.Uključivanje roditelja u promociju Zdravih stilova života

U cilju unapređenja prepoznavanja korisnosti i važnosti predmeta Zdravih stilova života i sveobuhvatne edukacije o seksualnosti za djecu Asocijacija XY planira inicirati dijalog sa roditeljima članovima Vijeća roditelja Kantona Sarajevo. Udruženje Vijeće roditelja obuhvata Vijeća roditelja u 35 škola Kantona i sve zagovaračke aktivnosti će biti usmjerene struktuirano, prema krovnoj organizaciji a zatim i prema lokalnim (opštinskim) i školskim organizacijama vijeća roditelja.

6.Kreiranje informativnih materijala za osnovne is rednje škole

Asocijacija XY će razviti tri informativna materijala za škole kako bi sve svoje aktivnosti, usluge i edukacije predstavila školama. Informativni materijal namjenjen promociji suluga za mlade će sadržavati konkretne informacije o prezentacijama koje nudi Asocijacija XY za mlade u oblasti zdravlja, zdravih stilova života i seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Drugi informativni materijal je namjenjen roditeljima i također obuhvata listu sesija, radionica i prezentacija koje su dostupne roditeljima u okviru Resursnog centra Asocijacije XY a tiču se zdravlja, odgoja, obrazovanja i mladih. Za nastavno osoblje nudimo edukativne treninge ali i treninge osnaživanja kapaciteta i očuvanja mentalnog zdravlja. Svi informativni materijali će sadržavati informacije o Asocijaciji XY i dodatnim uslugama Prijateljskog centra za zdravlje mladih koje su dostupne svim građanima i građankama BiH.

7.YSAFE konferencija vršnjačke edukacije

Tokom oktobra ili novembra 2017. godine Asocijacija XY planira organizovati godišnju konferenciju vršnjačke edukacije koja okuplja edukatore iz Banja Luke i Sarajeva na jednom mjestu. YSAFE konferencija je redovna aktivnost Asocijacija XY od 2006 godine i okuplja najuspješnije vršnjačke edukatore te im nudi dodatna znanja i vještine kako bi u narednim godinama bili uspješniji, bolji i samostalniji edukatori vršnjaka u svojim zajednicama, školama ili gradu.

OČEKIVANI REZULTATI:

-Uspostavljena saradnja sa 14 škola u Banjoj Luci i Sarajevu

-Educirano 25 vršnjačkih edukatora i edukatorica u Banjoj Luci

-Educirano 25 vršnjačkih edukatora i edukatorica u Sarajevu

-800 mladih obuhvaćeno sveobuhvatnim programom vršnjačke edukacije o zdravlju i zdravim stilovima života uključujući i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava

-Uspostavljen online savjetodavni servis za roditelje i učenike koji okuplja stručnjake iz oblasti zdravlja adolescenata na jednom mjestu

-Distribuirani informativni materijali o besplatnim uslugama Asocijacije XY svim školama u KS

-Implementirana konferencija vršnjačkih edukatora za najmanje 30 osoba

 

 

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS