Poziv za medije: „Da li mladi ljudi u Bosni i Hercegovini imaju podršku u očuvanju svog zdravlja?“

Panel disukusija pod nazivom „Da li mladi ljudi u Bosni i Hercegovini imaju podršku u očuvanju svog zdravlja?", održaće se u okviru Foruma mladih o zdravlju koji organizuje Asocijacija XY, 10. decembra sa početkom u 11:30 sati u hotelu Holiday, Sarajevo.

Cilj panela, na kojem će učestvovati 70 mladih ljudi iz BIH, je identifikovanje ključnih osoba i ustanova koje treba da pružaju podršku mladim ljudima kada je u pitanju očuvanje njihovog zdravlja i odgovor na pitanja: kako se ova podrška može unaprijediti i ko to treba uraditi?

Panelisti će biti relevantni predstavnici/ce iz obrazovnog i zdravstvenog sektora Bosne i Hercegovine i to: Pomoćnica Federalnog ministra za zdravstvo Vildana Doder, pomoćnica Federalne ministrice za obrazovanje i nauku Nadija Bandić, predstavnica Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) Enida Imamović, direktorica srednje zubotehničke škole Elvira Jašarbašić, direktor OŠ „Malta" Asmir Hasičić i nastavnik Zdravih životnih stilova OŠ „Malta" Amsar Hadžimujić.

Prema riječima projektne menadžerice Asocijacije XY Tijane Medvedec Hodžić, panel diskusija će okupiti ključne ljude u našoj zemlji koji se zalažu i brinu za zdravlje mladih.

„Mladi su generalno zdrava populacija, ali zdravstveni radnici evidentiraju i izvještavaju o sve većem broju problema sa kojima se mladi u našoj zemlji suočavaju u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja. U porastu je broj spolno prenosivih infekcija i neplaniranih trudnoća. Činjenica je da postoje izazovi kada je u pitanju zdravlje mladih ljudi i na njih možemo odgovoriti jedino kroz multisektorsku saradnju. Najvažnije je mladima pružiti relevantne informacije i usluge na vrijeme te im obezbjediti sistem podrške. Neliječene spolno prenosive infekcije mogu dovesti do neplodnosti što utiče na opadanje nataliteta u Bosni i Hercegovini. Zbog toga ulaganjem u zdravlje mladih danas, osiguravamo njihovo zdravije sutra" kazala je Medvedec Hodžić.

Na Forumu „Mladi o zdravlju" i panel diskusiji biće prisutni vršnjački edukatori i mladi aktivisti iz Banja Luke, Zenice, Istočnog Sarajeva i Sarajeva.

Izjave za medije predviđene su u periodu od 11:00 do 11:30 sati u hotelu Holiday.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS