Pozitivna priča Udruženje „Život sa Down sindromom FBiH“ pokrenulo 3D štampariju

„3D print tehnologija u BiH je potpuno nova, mada, i u svijetu spada u nove tehnologije bez obzira što neke zemlje prednjače. 3D tehnologija je značajna za učenje djece sa Down sindromom jer je za njih vizualizacija jako bitna. S druge strane, htjeli smo da budemo inovativna štamparija u svakom pogledu. Ne samo sa socijalno poduzetničkog aspekt već i da ponudimo novu tehnologiju bh. tržištu, upravo iz razloga što u svemu kaskamo", kaže Krvavac.

Nakon dugogodišnje prakse i rada na pitanjima rane intervencije i inkluzivnog obrazovanja, Udruženje „Život sa Down sindromom FBiH" u 2015. pokrenulo je projekat „Povećanje znanja i radnih vještina mladih sa Down sindromom", kojeg su finansirale Švicarska i Holandska ambasada i Federalni zavod za zapošljavanje. Riječ je o inovativnom projektu 3D printa baziranog na tehnologijama posljednje generacije koji ima za cilj stvaranje prilika i okruženja koje će mladima sa Down sindromom obezbijediti pravo na rad ukoliko to žele. Nakon obilaska štamparije, dio tima Asocijacije XY u potpunosti je siguran da će klijenti odisati zadovoljstvom nakon profesionalne i kvalitetne usluge koju nudi firma 3DownPrint a u kvalitet materijala već su se mogle uvjeriti Ambasada Švicarske, Holandska Ambasada, neke političke partije koje su ovdje radile svoj predizborni materijal kao i privatne kompanije. Ipak, put do poslovnog uspjeha nije bio lagan.

Prema riječima direktorice 3Down Printa Amre Krvavac, Udruženje svoj rad i strategiju zasniva na principima inkluzije i integracije u društvo, jer iskustvo i struka ukazuju da osobe sa Down sindromom puno bolje napreduju kada su u inkluzivnoj sredini.

„Iako naša djeca pohađaju redovne škole, sistem rada u školama i nedostatak resursa što ljudskih što tehničkih ne može obezbjediti perosnalni pristup u učenju, niti taj sistem obezbjeđuje da djeca kad izađu iz srednje škole zaista imaju neke praktične vještine koje mogu ponuditi na tržištu rada. Mladi roditelji djece sa Down sindromom sve više ulažu u svoju djecu i ne pristaju da njihova djeca budu na margini društva, te ulažu puno napora i rada kako bi njihova djeca, kao u svim razvijenim državama, imala priliku da mogu da rade u skladu sa njihovim mogućnostima" objašnjava Krvavac te dodaje da je sve navedeno bio signal da počnu sa zalaganjem za stvaranje prilika i okruženja koje će mladima sa Down sindromom obezbjediti pravo na rad. Tako je nastala jedna od najsavremenijih štamparija u BiH.

„3D print tehnologija u BiH je potpuno nova, mada, i u svijetu spada u nove tehnologije bez obzira što neke zemlje prednjače. 3D tehnologija je značajna za učenje djece sa Down sindromom jer je za njih vizualizacija jako bitna. S druge strane, htjeli smo da budemo inovativna štamparija u svakom pogledu. Ne samo sa socijalno poduzetničkog aspekt već i da ponudimo novu tehnologiju bh. tržištu, upravo iz razloga što u svemu kaskamo", kaže Krvavac

„Plaćenu praksu smo sproveli za 10 mladih ljudi sa Down sindromom. To su uglavnom mladi ljudi koji su završili srednju školu i koji su još uvijek u toku školovanja. Naš plan je da ova štamparija bude mjesto gdje će se stručno osposobljavati mladi sa down sindromom za tržište rada. Ono što smo mi tad radili za stvarne klijente radili smo zajedno tako da su direktno učestvovali u izradi jedne nove vrijednosti, jednog novog proizvoda. Posao su iznijeli izuzetno profesionalno".

Udruženje je 100% vlasnik firme 3DownPrint i ovo je jako važno za budući samoodrživi rad Udruženja, jer će se dio dobiti reinvestirati u aktivnosti Udruženja, čime se neće dovoditi u pitanje opstanak Udruženja, a time svi vidovi pomoći i podrške, kao i aktivnosti na zalaganju i zagovaranju sistemskih rješenja u našem društvu a koja tretiraju prava osoba sa intelektualnim poteškoćama.

Također, firma 3DownPrint i Udruženje će zajedničkim aktivnostima raditi na senzibiliziranju javnosti i drugim važnim pitanjima, kada se govori o pravima i položaju osoba sa Down sindromom u BiH.

Galerija slika


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS