Povjerenje i uspjeh dovoljni razlozi za nastavak saradnje

Asocijacija XY je danas (07.03.2012.) u Sarajevu održala sastanak sa predstavnicima četri kazneno-popravna zavoda iz FBiH u okviru kojeg su potpisani ugovori o nastavku saradnje u okviru projekta „Maksimiziranje pokrivanja efektivne prevencije HIV-a i njege među populacijama u najvećem riziku".

Asocijacija XY i ove godine nastavlja, zahvaljujući programu Global Fonda, sa realizacijom projekta „Maksimiziranje pokrivanja efektivne prevencije HIV-a i njege među populacijama u najvećem riziku" koji je dio državnog programa pod nazivom "Koordinirani nacionalni odgovor na HIV/AIDS i tuberkulozu u ratom razrušenom i visoko stigmatiziranom okruženju” u kazneno-popravnim zavodima u Federaciji BiH.Krajnji cilj pomenutog programa je smanjiti stopu prenošenja HIV-a i poboljšati liječenje od HIV-a, skrb i podršku u Bosni i Hercegovini.

Koliko je koristan i efikasan sam projekat govori i izjava Emina Šušića, višeg samostalnog referenta za obrazovanje, sport i kulturu u KPZ Bihać:" Ovaj oblik rada kojeg prakticira Asocijacija XY je izuzetno dobro prihvaćen i jedan je od rijetkih čiji su rezultati vidljivi gotovo automatski po realizaciji edukativnih radionica."

Koordinator za borbu protiv HIV/AIDS-a Federacije Bosne i Hercegovine gospodin Zlatko Čardaklija se zahvalio Asocijaciji XY na naporima koje ulaže kako bi se edukacija o ovim temama realizirala i u KPZ-ima te je istakao kako je potrebno mnogo više od napora NVO sektora kako bi se značajnije, dugoročnije i pozitivno uticalo na zdravstvenu sliku stanovništva u BiH, a posebno ranjivih grupa kao što su osuđena lica. „Program koji se sprovodi je izuzetno dobar ali on će se ubrzo završiti i krajnje je vrijeme da multisektorski, zajedno načinimo korake u obezbjeđivanju kontinuiteta prevencije i zaštite zdravlja."

Sastanku su prisustvovali predstavnici 4 KPZ-a iz FBiH, predstavnici UNDP-a, Ministarstva pravde FBiH, Ministarstva zdravstva FBiH te Asocijacije XY.

Pored potpisivanja ugovora predstavnici Asocijacije XY su predstavili postignute rezultate u radu sa osuđenim licima iz prethodne godine kao i planove i nove metode u radu sa istima za predstojećem periodu. Na samom kraju sastanka prisutnim predstavnicima KPZ-a su dodjeljene zahvalnice za izuzetno uspješnu saradnju u protekloj godini.

Do sada je kroz projekatMaksimiziranje pokrivanja efektivne prevencije HIV-a i njege među populacijama u najvećem riziku" i treninge za vršnjačke edukatore koji se realizuju u sklopu istog obučeno 94 osuđena lica koji su koristeći module Asocijacije XY prenosili znanje o HIV-u i drugim spolno prenosivim infekcijama na više od 600 osuđenih lica u KPZ-ima FBiH.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS