Povećanje IEC/BCC obrazovanja o prevenciji među ranjivim populacijama

Istraživanje prevalence HIV-a i seksualnog ponašanja među MSM (muškarci koji imaju seks sa muškarcima) populacijom

U periodu od 21.1. do 29.2.2008. godine sprovedeno je anketiranje i testiranje uzoraka krvi na HIV, hepatitis B, hepatitis C i sifilis među MSM populacijom u BiH. Navedeno istraživanje je sprovedeno na području Sarajeva, Tuzle, Zenice, Travnika i Mostara.

Istraživanje je bilo besplatno, anonimno i povjerljivo a cilj je bio unaprijeđenje borbe protiv HIV -a i drugih spolno prenosivih infekcija među MSM populacijom.

Asocijacija XY je implementirala istraživanje na području Sarajeva, u partnerstvu sa Fondacijom Partnerships in Health i Federalnim zavodom za javno zdravstvo gdje je obuhvaćeno 88 pripadnika MSM populacije.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS