Povećanje IEC/BCC obrazovanja o prevenciji među mladima

Školske aktivnosti sprovedene u periodu februar-april 2008.

U navedenom periodu Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje XY je u sklopu cilja 1 projekta Globalnog Fonda implementirala edukativne radionice u Kantonu Sarajevo. Vršnjački edukatori Asocijacije XY su u ovom periodu uspjeli educirati 737 učenika iz tri srednje škole: Srednja tekstilna škola, Četvrta Gimnazija i Druga Gimnazija.


Vršnjački edukatori su u toku izvođenja prezentacija koristili metodologiju vršnjačke edukacije kako bi teme seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava mladih ljudi na što zanimljiviji način predstavili mladim ljudima.

Teme koje su se obrađivale u toku prezentacija su:

Ø Spolno prenosive infekcije
Ø Razlika između HIV-a i AIDS-a
Ø Tjelesne tečnosti
Ø Prenos HIV-a
Ø Kako se HIV ne može prenijeti
Ø Imuni sistem i opadanje imuniteta
Ø Window period
Ø Testiranje
Ø Liječenje
Ø Prevencija i zaštita
Ø Prijateljski centar za mlade /Asocijacija XY i Dobrovoljno Savjetovanje i Testiranje - DST

Vanškolske aktivnosti Party-Sloga:

25. aprila 2008. godine, Asocijacija XY je učestvovala na party-u u sarajevskom klubu Sloga. Edukatori i volonteri su na ulazu u klub dijelili promotivne materijale, dok su timovi unutar kluba imali zadatak da posjetiteljima budu na raspolaganju tokom zabave. U klubu su posjetitelji mogli pogledati postere,dobiti promotivne i edukativne materijale kao i kondome.

Ulične akcije:

U periodu od Januara do Juna 2008. godine, vršnjački edukatori i volonteri Asocijacije XY realizirali su promotivne i edukacijske aktivnosti na ulicama Sarajeva gdje su mobilni timovi na relaciji Skenderija – Baščaršija dijelili promotivne materijale i kondome, te su upućivali zainteresirane na glavni štand gdje su vršnjački treneri i edukatori odgovarali na svako postavljeno pitanje u vezi sa seksualnim i reproduktivnim zdravljem sa posebnim fokusom na HIV/AIDS.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS