Potpisani ugovori sa predstavnicima profesionalnih udruženja psihijatara i medicinskih sestara/tehničara sa Asocijacijom XY/Projektom mentalnog zdravlja

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalno ministarstvo zdravstva nastavljaju saradnju sa Vladom Švicarske u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji implementira Asocijacija XY.

Projekat mentalnog zdravlja, u okviru ishoda 2, podržava jačanje kompetencija i vještina multidisciplinarnih timova za pružanje kvalitetnijih usluga u centrima za mentalno zdravlje u BiH kroz dodatne obuke u saradnji sa profesionalnim udruženjima (psihologa, medicinskih sestara/tehničara, socijalnih radnika i psihijatara), te podršku u primjeni stečenih znanja na radnom mjestu.

Nakon niza provedenih pripremnih aktivnosti u okviru saradnje sa profesionalnim udruženjima stekli su se uslovi za potpisivanje ugovora sa profesionalnim udruženjima. U mjesecu julu 2015. godine potpisani su ugovori sa partnerskim udruženjima psihologa i socijalnih radnika koji su već počeli implementaciju svojih projekata u saradnji sa partnerskim organizacijama u provođenju edukacija sa profesionalcima iz centara za mentalno zdravlje.

U prostorijama Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u ponedjeljak, 5. oktobra 2015. godine, upriličeno je potpisivanje ugovora između predstavnika Asocijacije XY, koja implementira Projekat mentalnog zdravlja u BiH, te Udruženja specijalizanata i mladih psihijatara/neuropsihijatara (USMP/N) i Udruženje/udruga medicinskih sestara i tehničara u FBiH „UMSTFBiH" koji su sa partnerskim udruženjima aplicirali za dodjelu sredstava za provođenje edukativnih programa za pružanje inovativnih usluga u centrima za mentalno zdravlje u BiH. Partner na projektu Udruženja specijalizanata i mladih psihijatara/neuropsihijatara (USMP/N) je UG  „Domino" iz Sarajeva, a Udruženja/udruge medicinskih sestara i tehničara u FBiH „UMSTFBiH" su Savez  medicinskih sestara/tehničara RS, Sekcija medicinskih sestara i tehničara u oblasti mentalnog zdravlja Republike Srpske i Udruženje „Medicinar" Distrikt Brčko koji će u narednih 18 mjeseci implementirati projekte u oblasti mentalnog zdravlja. Prisutne je pozdravio Dr Milan Latinović u ime Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, mr ph Emina Osmanagić, direktorica Asocijacije XY i Irina Puvača, liderica komponente u okviru koje se provode aktivnosti jačanja kapaciteta profesionalnih udruženja i profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS