Potpisan protokol o saradnji između Asocijacije XY i JU KS Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu

U prostorijama JU KS Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, danas je potpisan protokol o saradnji između ove institucije i Asocijacije XY u cilju unapređivanja svojih aktivnosti u procesu pružanja zdravstvene zaštite mladima.Prema riječima direktorice Asocijacije XY Emine Osmanagić potpisnici sporazuma su se obavezali da će razvijati međusobnu saradnju u nekoliko smjerova.

„Saradnja podrazumijeva nekoliko smjerova a to su: unapređenje komunikacije i informisanje mladih, razvoj pristupa zdravstvenih radnika prema mladima, jačanju odgovornosti mladih o svom zdravlju, istraživanjima o zdravstvenim potrebama mladih i zadovoljstvu mladih uslugama, radu sa vulnerabilnim grupama mladih te izradi strateških i godišnjih planova rada", navela je Osmanagić.

Direktorica JU KS Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Žana Pozderac izrazila je zadovovoljstvo zbog potpisanog protokola jer se radi o zdravstvenom nadzoru nad mladom populacijom.

„Naša institucija se prvenstveno bavi nadzorom i tretmanom, praćenjem mladih ljudi a što je u skladu sa svim svjetskim projektima i programima zdravlja za mlade. Inače, institucija postoji od 1949. godine i pored koncepcije brige o zdravlju mladih mi smo i dio univerzitetske porodice. Tom činjenicom nam se otvara jedna specifična mogućnost preventivnog djelovanja kroz edukativne programe, kroz direktni rad sa mladima, ne samo u prostorijama naše institucije. Uvijek možemo organizovati odlaske na sve sarajevske fakultete gdje možemo obavljati predavanja iz svih oblasti zdravlja. Najveće bogatsvo čovjeka je kultura čuvanja zdravlja a mi smo ovdje u instituciji koja ima tu specifičnu ulogu" kaže Pozderac.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS