Potpisan memorandum o saradnji između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, JU "Djeca Sarajeva” i Asocijacije XY

"Zdravo odrastanje" naziv je inovativnog programa namijenjenog djevojčicama i dječacima predškolskih ustanova koji je razvila ekspertna grupa iz oblasti obrazovanja i zdravlja uz podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, JU "Djeca Sarajeva” i Asocijacije XY. Program ima za cilj jačanje samopouzdanja kod djece kako bi u budućnosti mogli donositi adekvatne odluke i zaštititi svoje tijelo i zdravlje.

U prostorijama JU „Djeca Sarajeva" danas je potpisan memorandum o saradnji koji predstavlja obavezu i spremnost navedenih institucija i Asocijacije XY za dugoročnu i kvalitetnu implementaciju programa „Zdravo odrastanje". Ovom prilikom ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Anis Krivić je istakao da je potpisivanje memoranduma pokazatelj otvorenosti i spremnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na saradnju i pružanje podrške svim aktivnostima i projektima koji za cilj imaju ostvarivanje najboljeg interesa djeteta.

„Društveno ulaganje i uključivanje djece u kvalitetne programe predškolskog odgoja i obrazovanja ključne su pretpostavke za kvalitetan rast i razvoj djece. Zadatak obrazovnih vlasti je da osiguraju preduvjete za djetetov pravilan rast i razvoj te sigurno i podržavajuće okruženje," kazao je Krivić.

Prema riječima direktorice JU "Djeca Sarajeva” Suanite Banda sa Asocijacijom XY je dogovorena saradnja na realizaciji programa "Zdravo odrastanje u predškolskim ustanovama, uz propraćen didaktički materijal, memorijske kartice, lutke, priručnik i postere.

"Ovim projektom se teži razvoju ličnosti i životnih vještina djece, osposobljavanju za kreativan odnos prema stvarnosti i ispoljavanje individualnosti. Najveći akcenat je na brizi za mentalno zdravlje i fitičko zdravlje djece i njihovu dobrobit. Radujemo se našoj saradnji,” kazala je

Na sastanku je prezentovan Priručnik koji predstavlja praktično pomagalo odgajateljima u predškolskim ustanovama za provođenje navedenog programa. Priručnik ima šest modula koji su međusobno povezani i imaju za cilj jačanje emocionalne inteligencije i sposobnosti za zdrav razvoj i uspostavljanje odnosa tokom života, razvijaju sposobnost empatije kod djece te doprinose razumijevanju koncepta pristanka, ravnopravnosti, prava i poštivanja svojih i tuđih granica.

Uz priručnik je pripremljena "Vrtićka kutija” sa različitim edukativnim sadržajem koji odgajateljicama olakšava realizaciju aktivnosti sa djecom. Na pilot radionici održanoj u oktobru, odgajateljice iz 14 sarajevskih vrtića, iskazale su svoje zadovoljstvo predstavljenim materijalom i interes da što prije započnu sa njegovom realizacijom među sarajevskim mališanima uzrasta od četiri (4) do šest (6) godina.

"Naša djeca zaslužuju inovativne edukativne programe u odgojno obrazovnom procesu koji će doprinijeti kreiranju njihove zdravije i sretnije budućnosti,” kazala je direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić.


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS