POŠTUJ SEBE I SVOG PARTNERA/ICU, KORISTI KONTRACEPCIJU

Trg Krajine kao i Trg Fra Grge Martića u ova dva grada  bili su danas ispunjeni sa  desetinama volontera i vršnjačkih edukatora Asocijacije XY odnosno YSAFE BiH ujedinjenih u namjeri da bh javnosti, sa posebnim fokusom na mlade prenesu ovogodišnji slogan manifestacije „Tvoj život, tvoja budućnost, tvoje tijelo, upoznaj ga".  Dugogodišnja volonterka u Asocijaciji, Adna Kalajdžisalihović (20) iz Sarajeva kazala je kako je posebno odlučna da na ovaj dan svojim vršnjacima skrene pažnju na važnost kontracepcije. „Moji vršnjaci, njih čak 44% prilikom sastanka sa partnerom/icom koji bi mogao dovesti do seksualnog odnosa prioritet stavljaju na ličnu higijenu, nanošenje parfema, brijanje u odnosu na kontracepciju. Ja želim da svojim doprinosom promjenim ovu poraznu statistiku i zato iz godine u godinu na ovaj dan izlazim na ulicu i promoviram kontracepciju." kazala je Adna. Gotovo 200 km dalje Adnin prijatelj a ujedno i vršnjački  edukator Asocijacije Neven Berendika (18) iz Banjaluke kroz razgovor sa prolaznicima na Trgu Krajine ističe kako se situacija donekle popravila ali kako i dalje biva razočaran kada mu njegovi vršnjaci kažu kako se radije opredjeljuju za metodu prekinutog snošaja nego za kondom. 
Kroz informisanje i edukaciju a u okviru navedenog slogana ovogodišnji SDK mladima skreće pažnju na važnost poznavanja vlastitog tijela i donošenja informiranih odluka o upotrebi odgovarajućih kontraceptiva. Da bi se uopće došlo do toga mladi trebaju znati osnovne činjenice o spolnom odnosu, reproduktivnom sistemu, raspoloživim opcijama kontracepcije. Jednako tako važnost obilježavanja ovog dana se reflektuje u sljedećim činjenicama:
•  Svake godine širom svijeta 41% od ukupno 208 miliona trudnoća bivaju neplanirane
•  Mladi u dobi između 15 i 24 godine predstavljaju 25% od ukupnog broja seksualno aktivnih ljudi na svijetu. Ujedno, oni predstavljaju 50% od ukupnog broja novih slučajeva spolno prenosivih infekcija
•  Svake godine upotreba kontraceptiva u razvijenim zemljama prevenira 188 miliona neplaniranih trudnoća. 
•  Spolno prenosive infekcije disproporcionalno utječu na djevojke i žene. Svake godine jedna od dvadeset djevojaka dobije bakterijsku infekciju putem seksualnog kontakta.

Svjetski dan kontracepcije predstavlja globalnu kampanju sa misijom da podigne svijest o kontracepciji te, da pruži priliku mladim ljudima da odluke o svom seksualnom i reproduktivnom zdravlju donose na osnovu valjanih i provjerenih informacija.  Pod motom „Tvoj život, tvoja budućnost, tvoje tijelo, upoznaj ga" SDK 2013 se fokusira na potrebi da mladi unaprijed razmisle i da na taj način u svoje planove za budućnost uvrste  i kontracepciju kako bi prevenirali neplanirane trudnoće i spolno prenosive infekcije.  SDK je redovan godišnji događaj koji se još od 2007. obilježava svakog 26. septembra u godini gdje mnogobrojne zemlje širom svijeta organizuju različite događaje kako bi obilježili ovaj značajan datum a ujedno i pokazali svoju posvećenost u podizanju svijesti o kontracepciji, kao i poboljšanju obrazovanja iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja. 

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS