Poruka mladih iz kampa Crikvenice: Zalažemo se za pozitivne promjene u društvu!

Mladi vršnjački edukatori i koordinatori za mlade nevladinih organizacija: Asocijacije XY Sarajevo, Perpetuum mobile Banja Luka, Snaga mladih Mostar i partnerskih organizacija, okupili su se u kampu Crikvenica u Hrvatskoj u periodu od 03. do 07. jula 2017. Kamp je bio posvećen slavljenju napornog rada koji su mladi ljudi obavljali u sklopu projekta „Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima osporavanjem rodnih stereotipa", ali i aktivnostima koje se odnose na generalnu i individualnu refleksiju vršnjačkih edukatora, svakodnevnih boraca za poboljšanje sredine u kojoj živimo. Učesnici i učesnice su imali priliku i sudjelovati u radionicama koje su za svrhu imale motivaciju i osnaživanje za nastavak rada koji je često uključuje veliki broj različitih izazova. „Smatram da jedna osoba može napraviti promjenu, ali je nemoguće opisati osjećaj olakšanja i sreće kada shvatim da tu borbu ne vodim sama i da postoje ljudi sa istim ili sličnim interesima i ciljevima...Koji shvataju da mogu doprinijeti pozitivnim promjenama u našem društvu", rekla je vršnjačka edukarica i članica Budi Muško kluba Sarajevo Asjah Galijatović.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS