Pomoć Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine u provedbi Strategije suprostavljanja trgovini ljudima 2013-2015 Zadatak 3: Poboljšanje medijske pokrivenosti borbe protiv trgovine ljudima

Skraćeni naziv projekta: Poboljšanje medijske pokrivenosti borbe protiv trgovine ljudima

Donator: Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i Agencija za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država – USAID

Trajanje projekta: 20.01.2015. – 31.12.2015.

Kratak opis projekta:

Ministarstvo sigurnosti Bosnei Hercegovine implementira projekat „Pomoć Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine u provedbi Strategije suprodstavljanja trgovini ljudima 2013-2015", a na osnovu Ugovora o dodjeli sredstava sa ograničenim obimom između Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država – USAID i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.


Projekat, kao jednu od svojih komponenti, predviđa podršku Ministarstvu sigurnosti u poboljšanju medijske pokrivenosti borbe protiv trgovine ljudima. Ova aktivnost će započeti s procjenom trenutnog nivoa svijesti novinara o borbi protiv trgovine ljudima i njihovog pristupa u izvještavanju o njoj. Nalazi te procjene će se koristiti u razvoju i provedbi programa obuke za novinare sa ciljem podizanja svijesti novinara o važnosti istraživackog novinarastva u oblasti trgovine ljudima. Obuke i podrška istraživačkom novinarstvu doprinijet će poboljšanju medijske pokrivenosti borbe protiv trgovine ljudima i podići će svijest široke javnosti o njoj.

Nalazi procjene nivoa svijesti novinara o borbi protiv trgovine ljudima će se koristiti u razvoju i provedbi programa obuke za novinare čiji je cilj podizanje njihove svijesti, a započet će uključivanjem borbe protiv trgovine ljudima u istraživačkom novinarstvo. Provest će se osnovna i napredna obuka za novinare do kraja 2015. Za vrijeme osnovne obuke, od 20 novinara koji će je pohađati, u okviru Projekta bit će podržano 5 najaktivnijih i najposvećenijih novinara za sprovođenje istrage u vezi s borbom protiv trgovine ljudima u BiH i objavljivanje njihovih izvještaja. Obuke i podrška istraživačkom novinarstvu doprinijet će poboljšanju medijske pokrivenosti borbe protiv trgovine ljudima i podići će svijest široke javnosti o njoj.

Očekuje se da će projekt dati sljedeće rezultate:

1.poboljšana medijska pokrivenost borbe protiv trgovine ljudima;

2.podignuta svijest široke javnosti o trgovini ljudima.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS