Početak novog trogodišnjeg projekta

Sarajevo, BiH – CARE International Balkan u partnerstvu sa Asocijacijom XY (Sarajevo), Perpetuum Mobile (Banja Luka) i Snaga mladih (Mostar) najavio je danas početak novog partnerstva koje će omogućiti edukaciju o životnim vještinama mladićima i djevojkama širom Bosne i Hercegovine o pitanjima vezanim za njihov zdrav razvoj kroz rješavanje problema interpersonalnog nasilja i neravnopravnih rodnih normi.  Ambasade Švajcarske je projekat vrijedan 1,4 miliona švajcarskih franaka (CHF) podržala u iznosu od 50% sredstava.  Ciljnu grupu čini preko 10.000 mladih, a fokus će biti na socijalno isključenim mladim osobama uključujući romsku populaciju a projekat će se sprovoditi u 10-15 zajednica širom države.

Ovo partnerstvo predstavlja nastavak prethodne saradnje CARE-a i partnerskih organizacija sa ciljem proširivanja i bliže saradnje sa omladinskim NVO, ministarstvima obrazovanja i gender centrima u implementaciji programa za mlade ljude i sa posebnim fokusom na bliži rad sa marginalizovanim mladićima u srednjim školama i van njih. Projekat će promovisati pozitivne maskulinitete i pristupe razvoja mladih za rad sa mladima za vrijeme kritičnog perioda adolescencije kako u formalnom obrazovnom sistemu tako i kroz rad sa mladima u zajednici. Prethodna istraživanja o mladim ljudima sprovedena od strane CARE International-a su istakla nedostatak vještina kod velikog broja mladih ljudi u smislu rješavanja problema nasilja u njihovim životima i nedostatak znanja u pogledu važnih tema koje se tiču seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Istraživanja su takođe pokazala da stereotipi rodnih normi utiču na zdravlje i dobrobit mladića i djevojaka i doprinose rizičnom i štetnom ponašanju.

Ova intervencija će osnažiti kako kapacitete edukatora tako i omladinskih radnika kroz trening i razvoj pedagoških alata koji podržavaju mlade ljude za vrijeme važnog perioda tranzicije u zrelo doba. Projekat će takođe sarađivati sa kantonalnim i entitetskim ministarstvima obrazovanja i zdravlja u razvoju i/ili poboljšanju učenja o životnim vještinama u školama kako bi što veći broj mladih ljudi usavršio te vještine i dostigao svoj potencijal. Kampanja za borbu protiv nasilja na državnom nivou će takođe biti razvijena u saradnji sa partnerima, korisnicima i ekspertima kako bi mladi ljudi saznali koje su alternative nasilju u rješavanju konflikata.

Konferencija za novinare i prezentacija programa će se održati 24.09.2014 u 12:00 u Kamernom teatru 55 uz učešće predstavnika Ambasade Švajcarske, CARE International Balkan i lokalnih partnera. Kao dio pokretanja projekta na sceni Kamernog teatra 55 će premijerno biti izvedena nagrađivana predstava „Muškarčine", koju je realizovao Centar E8, NVO iz Beograda, Srbija, sa početkom u 19:00 istog dana uz koktel koji slijedi nakon završetka predstave.
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS