Počeo je III ciklus edukativno-supervizijskih radionica iz koordinirane brige za multidisciplinarne timove iz centara za mentalno zdravlje

Nakon održana dva ciklusa edukativno-supervizijskih radionica iz koordinirane brige u 2014. i 2015. godini na kojima učestvuje preko 350 profesionalaca iz 74 centra za mentalno zdravlje, krajem maja 2016. godine počeo je i treći ciklus. U edukacijama učestvuju kompletni timovi iz svih centara za mentalno zdravlje iz Bosne i Hercegovine.

Na dvije dvodnevne radionice u Neumu učestvovalo je 14 timova iz centara za mentalno zdravlje. Liderica komponente dr Biljana Lakić predstavila je rezultateevaluacije primjene koordinirane brige u centrima za mentalno zdravlje u BiH za 2015. godinu. Pored redovnih supervizijskih aktivnosti, odabrana su po dva prikaza slučaja za kliničku superviziju koju u ovom ciklusu provode mr. sci. NadeždaSavjak i prof. dr. med. sc. Esmina Avdibegović. Takođe, učesnici imaju priliku čuti i prikaz slučaja dobre prakse i predavanje iz adolescentne psihijatrije/prve psihotične epizode i predavanje dr. Ranke Kalinić iz Centra za mentalno zdravlje Banjaluka.

Ovogodišnji ciklus edukativno-supervizijskih radionica zaista otvara veliki broj tema i raznolikost u pristupu. Na radionicama svoju priču o ličnom oporavku dijele i korisnici usluga službi za mentalno zdravlje koji su uključeni u trening govorništva u okviru komponente koja je usmjerena na borbu protiv diskriminacije i smanjenje stigme prema osobama sa mentalnim poteškoćama. Takođe, profesionalci imaju priliku i da se upoznaju sa psihoterapijskim tehnikama – kognitivnim intervencijama koje vode iskusne trenerice Diana Riđić i Milica Pavlović-Petković.

Podsjećanja radi, pristup koordinirane brige je predstavljen u Fazi I kao nova usluga namijenjena za najosjetljivije grupe korisnika – osobe sa teškim mentalnim poremećajima i višestrukim potrebama.Projekatpodržava dalju integraciju i održivost ove usluge u svakodnevnoj praksi centara za mentalno zdravlje kroz niz aktivnosti kao što su: organiziranje dodatnih obuka, praćenje primjene(followup) i podrška primjene ove intervencije na radnom mjestu. Ove aktivnosti doprinose kontinuiranoj motivaciji za poboljšanje kvaliteta usluga i jačanje saradnje između korisnika i pružalaca usluga u zajednici.

Naredne edukativno-supervizijske radionice u okviru ovog ciklusa biće održane do decembra 2016. godine na još 10 lokacija u Bosni i Hercegovini.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS