PMZ- Potpisani ugovori sa korisničkim udruženjima iz Sarajeva, Banja Luke i Tuzle

„Dva projekta koja će se raditi u Sarajevu i Banja Luci, tiču se programa smanjenja stigme i diskriminacije od strane profesionalnih grupacija koje vode brigu o fizičkom zdravlju korisnika usluga mentalnog zdravlja" kazala je Selma Kukić.Između Projekta mentalnog zdravlja u BiH, kojeg podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY i korisničkih udruženja mentalnog zdravlja Dodir iz Sarajeva, Feniks iz Tuzle i Zajedno iz Banja Luke, u skromnim prostorijama udruženja Dodir, prošle sedmice potpisani su ugovori o saradnji, a finansijska podrška udruzenjima koja je definisana ugovorima biće iskorištena za implementaciju programa uz asistenciju i pomoć Projekta mentalnog zdravlja u BiH. Prema riječima liderice komponente koja tematizira oblast stigme i diskriminacije u oblasti mentalnog zdravlja Selme Kukić dva projekta koja će se raditi u Sarajevu i Banja Luci, tiču se programa smanjenja stigme i diskriminacije od strane profesionalnih grupacija koje vode brigu o fizičkom zdravlju korisnika usluga mentalnog zdravlja.

„Kroz naš rad smo utvrdili da veliki postotak korisnika uopće ne dobiju adekvatne usluge fizičkog zdravlja zbog svoje primarne dijagnoze. Zbog psihičkog poremećaja zanemari se fizičko zdravlje korisnika i to je tema ili problem kojeg adresiraju ova dva programa. Treći program koji će se implementirati u Tuzli od strane Udruženja Feniks adresira teme socijalne inkluzije korisnika usluga mentalnog zdravlja. Cilj je da se različitim aktivnostima u kojima će biti uključeni korisnici poboljša njihov kvalitet života i razviju određene vještine za zapošljavanje i  angažman u društvenoj zajednici" kazala je Kukić te dodala kako se nada da će Projekat mentalnog zdravlja u BiH, uz pomoć ova tri projekta na neki način uspjeti senzibilizirati javnost i različite profesionalne grupe za probeme za osobe sa mentalnim poremećajima i da će njihov kvalitet života biti bolji.

Kako je kazala predsjednica UO udruženja „Zajedno" Ružica Tanacković , zahvaljujući Projektu mentalnog zdravlja u BiH, zvanične institucije mentalnog zdravlja promijenile su svoj stav prema korisnicima i shvatile da oni imaju život i izvan bolnica. „Naši korisnici žive i izvan bolnice zato je vrlo mudro podržati ono što je više orjentisano na te ljude. Bliže njihovoj kući, bliže njihovom srcu a to su sigurno udruženja koja ih zastupaju. Oni reflektuju sve ono što oni znaju i što vole i na što su ljuti. I zato se iskreno zahvaljujem Projektu mentalnog zdravlja za ovu podršku, posebno za ono što mislimo imati ove godine a to je vezano za destigmatizaciju timova porodične medicine" pojašnjava Tanacković .

„Timovi porodične medicine su osnovica za naše zdravlje. Prilika da se pretraži naše zdravlje, da se istraži, da se preveniraju neki teški poremećaji. Mislim da su i oni spremni na to. Mi smo iz udruženja obavili prelilminarne razgovore sa načelnicom porodične medicine. Ona se veoma obradovala, što je mene malo iznenadilo. Obradovala se što ćemo raditi sa njima i sa ljekarima. Tako da očekujem da ćemo sve završiti na zadovoljstvo, prevashodno naših korisnika, koji su također veoma obradovani što će se nešto od te stigme skinuti sa njih što će oni ipak biti u fokusu na neki način jer su i oni auto stigmatizovani, osjećaju se zapostavljenima" , kazala je Tanacković.

Alma Imširović iz Udruženja za uzajamnu pomoć TK „Feniks" iz Tuzle nije krila zadovoljstvo zbog potpisivanja ugovora. „Jako smo zahvalni na tim sredstvima. Ta sredstva će nam omogućiti da nastavimo sa kućnim posjetama u našem udruženju. Ujedno će da nam omoguće da naše radionice engleskog i njemačkog jezika nesmetano rade, kao i art radionice i sve ostalo što radimo u našem centru", kazala je Imširević.
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS