PMZ: Otvoren rekonstruirani Centar za zaštitu mentalnog zdravlja "Dolac" i Udruženje "Zajedno" iz Banja Luke

U okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, koji podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnim ministarstvom zdravstva, jučer jeupriličen obilazak rekonstruisanih prostorija Centra za zaštitu mentalnog zdravlja „Dolac" Banja Luka i Udruženja građana „Zajedno", koji su bili onesposobljeni za rad nakon poplava 2014. godine.

Rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje centara i udruženja za mentalno zdravlje u zajednicama koje su pogođene poplavama u maju 2014. godine, Projekat mentalnog zdravlja u BiH proveo je s ciljem osiguravanja boljeg radnog okruženja profesionalcima u mentalnom zdravlju i unaprijeđenja kvaliteta usluga mentalnog zdravlja za osobe sa mentalnim poremećajima kao i za osobe kod kojih postoji rizik od razvoja mentalnih poremećaja u ovim zajednicama. Vrijednost projekta rekonstrukcije i obnove Centra za zaštitu mentalnog zdravlja „Dolac" Banja Luka iznosi 110.778 KM, a Udruženja „Zajedno" 68.945 KM. Pored rekonstrukcije na ove dvije lokacije, Projekat mentalnog zdravlja u BiH podržao je i opremanje centara za mentalno zdravlje u Šamcu u vrijednosti od 11.695 KM i u Doboju u vrijednosti od  62.585 KM.

Svečanom otvaranju rekonstruisanih prostorija Centra za zaštitu mentalnog zdravlja „Dolac" u Banjoj Luci i Udruženja „Zajedno" prisustvovali su Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske, Joseph Guntern, direktor za saradnju Ambasade Švicarske u BiH, i Emina Osmanagić, direktorica Asocijacije XY.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske, dr. Dragan Bogdanić, izrazio je zahvalnost švicarskoj Vladi za sav doprinos koji je u proteklom periodu dala na unapređenju centara za zaštitu mentalnog zdravlja.

"Stavljanje u fokus brige o pacijentima koji imaju poteškoća sa mentalnim zdravljem olakšava njihovo uključivanje u društvo, da ne budu skriveni i da se o ovom problemu javno govori”, rekao je Bogdanić novinarima.

„Švicarska ove godine slavi 20 godina svog djelovanja u Bosni i Hercegovini. U ovom periodu uložili smo 28 miliona eura kao podršku reformi u oblasti zdravstva u BiH. Od 2008. godine podržavamo Projekat mentalnog zdravlja i unapređenje kapaciteta za pružanje usluga zaštite mentalnog zdravlja u zajednici. Kroz tekuću drugu fazu projekta potpomogli smo razvoj preko 70 centara za mentalno zdravlje u BiH. Kroz ove aktivnosti postignuti su značajni rezultati koji su omogućili međunarodno prepoznavanje Bosne i Hercegovine kao lidera u reformi usluga zaštite mentalnog zdravlja u regionu", izjavio je Joseph Guntern, direktor za saradnju Ambasade Švicarske u BiH.

Emina Osmanagić, Direktorica Asocijacije XY, iskazala je uvjerenost da će unaprijeđeno radno okruženje te kvalitetne i proširene usluge koje će pružati ovi centri omogućiti uspješan opravak njihovim korisnicima.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS