Planiranje porodice u BiH

Danas, 28.11.2014., u UN House Sarajevo organizovan okrugli sto pod nazivom "Planiranje porodice u Federaciji BiH: strateški izbori za budućnost"


Planiranje porodice u Bosni i Hercegovini, kao i u zemljama regiona, predstavlja problem koji se često zanemaruje u javnosti i ne dovodi u vezu sa svakodnevnim životom. Asocijacija XY i UNFPA BiH su identifikovali pitanje planiranja porodice u BiH kao zajednički prioritet kojem treba pristupiti sa velikom pažnjom i strpljenjem, ali i ekspertizom. Asocijacija XY i UNFPA niz godina djeluju u polju unapređenja usluga, preventivnih programa, jačanja kapaciteta pružaoca usluga, unapređenja zakonske legislative i samih politika u polju planiranja porodice. Nakon  mnogobrojnih pripremnih koraka donesena je strateška odluka XY-a i UNFPA, kao partnera, da kreiraju plan djelovanja u polju planiranja porodice za cijelu BiH, uključujući potrebe vladinih institucija, stručnjaka, ljekarskih komora, stručnih udruženja i nevladinih organizacija.

S tim ciljem je danas, 28.11.2014., u UN House Sarajevo organizovan okrugli sto Planiranje porodice u Federaciji BiH: strateški izbori za budućnost koji je okupio predstavnice i predstavnike Ministarstva zdravstva FBiH, Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo,  Ministarstva zdravstva KS, Zavoda za javno zdravstvo KS, Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Kantonalne bolnice Zenica, Ljekarske komore ZE – DO kantona, UNFPA i Asocijacije XY. Okupljeni predstavnici institucija i eksperti su uz analizu stanja u planiranju porodice koju je prezentovala dr. Aida Pilav, aktivno radili na identifikaciji potreba, ali i mogućnosti za unapređenje usluga, pravnih okvira, resursa, kako materijalnih tako i ljudskih.

U ponedjeljak, 01.12.2014. će istovjetni okrugli sto biti održan u Banja Luci u Hotelu Palas, gdje će predstavnici institucija i stručnjaci iz Republike Srpske razgovarati o planiranju porodice u RS, trenutnim preprekama i mogućnosti za njihovo rješenje.

Nakon implementacije oba okrugla stola, prikupljenih preporuka i smjernica za unapređenje planiranja porodice, analiziranja trenutnog stanja i dokumenata međunarodni konsultant Mihai Horga će kreirati jedinstveni dokument smjernica i preporuka za planiranje porodice za period od 5 godina.
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS