Paketići za djecu i mlade sa Klinike za psihijatruju Sarajevo

Projekat mentalnog zdravlja/Asocijacija XY, nastoji skromnim doprinosom, paketićima za djecu i mlade, prije svega obradovati  ove mlade ljude, ali i skrenuti pažnju javnosti na prioritetna područja djelovanja u ovoj oblasti i odati priznanje službama, osoblju i profesionalcima koji u BiH pružaju podršku djeci i mladima sa problemima mentalnog zdravlja i njihovim porodicama" kazala je Kukić.

„Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije oko 20% djece i adolescenata (mladih do 18 godine) ima neki od oblika razvojnih, emocionalnih ili ponašajnih problema, koji negativno utječu na rast i razvoj djece, uspjeh u školi, odnose unutar porodice i s vršnjacima. Suicid je drugi najčešći uzrok smrti kod mladih ljudi u cijelom svijetu, a većina mentalnih problema kod odraslih nastaju u dobi od 14 godina i pretežno ne budu tretirana do odrasle dobi", pojašnjava Kukić i dodaje kako je djetinjstvo je razdoblje najveće ovisnosti o neposrednom okruženju i društvu.

„Stoga se promjene okruženja i izostanak pravovremene reakcije društvenog sistema najviše odražavaju na mentalno zdravlje djeteta. Posebni riziko faktori su nasilje u porodici, vršnjačko nasilje, sekundarna traumatizacija, zanemarivanje, prelazni razvojni stadiji i zadaci, nezaposlenost i mnogi drugi rizici", kaže Kukić.

Promocija, prevencija i rana intervencija su najefektivnija područja djelovanja u rješavanju ovih pitanja i svako društvo mora osigurati navedene programe multidisciplinarnim pristupom kako bi postigli visok nivo zaštite ljudskih prava, prava djece i adolescenata.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS