Otvoreni rekonstruisani centri za mentalno zdravlje u Maglaju i Odžaku

U okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, kojeg podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, jučer je upriličen obilazak rekonstruiranih centara za mentalno zdravlje pri domovima zdravlja u Maglaju i Odžaku. Vrijednost projekta rekonstrukcije i obnove Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Maglaj iznosi 52.528,00 KM, a Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Odžak 135.699,00 KM.

Prema riječima direktorice Asocijacije XY Emine Osmanagić cilj rekonstrukcije bio je da se osigura kvalitetna zdravstvena usluga za osobe sa mentalnim poremećajima i onih kod kojih postoji rizik od razvoja mentalnih poremećaja.

„Velika mi je čast i zadovoljstvo stajati danas ispred Centara za mentalno zdravlje u Maglaju i Odžaku. Nakon poplava u 2014. godini, teško je bilo zamisliti trenutak kada će korisnici Centara ponovo imati pristup kvalitetnim uslugama za mentalno zdravlje. Ne samo kvalitetnim već i proširenim...Moram se od srca zahvaliti Ambasadi Švicarske u BiH koja nam je omogućila da danas, teške trenutke za ovaj Centar posmatramo kao prošlost. Također, zahvaljujem se i Federalnom ministrastvu zdravstva bez čije saradnje cijeli ovaj proces ne bi bio moguć. Najveću zahvalnost, iskazala bih profesionalcima iz Domova zdravlja Maglaj i Odžak koji su svojim angažmanom dali nesebičan doprinos u realizaciji projekta.  Sanacijom ovih centara omogućeno je bolje radno okruženje profesionalcima u mentalnom zdravlju a također je unaprijeđena i kvaliteta usluga mentalnog zdravlja. Iskreno se nadam da će korisnici Centara biti zadovoljni i još boljim uslugama" kazala je Osmanagić.

Direktor za saradnju Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini Joseph Guntern, podsjetio je na prisutnost Švicarskih ulaganja u našu zemlju u proteklih 20 godina.

„Kao što znate, Švicarska ove godine slavi 20 godina svog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Tokom naših ulaganja u zdravstvo u Bosni i Hercegovini, uložili smo 53 miliona KM. Od 2008. godine radimo na sprovedbi Projekta za mentalno zdravlje, i kroz taj projekat jačamo kapacitete mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini. Kroz tekuću drugu fazu projekta uspostavili smo i potpomogli razvoj preko 70 centara za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini. Uspostavili smo model za razvoj centara koji je jedan od boljih u regionu", konstatovao je Guntern.

Domaćini u domovima zdravlja Maglaj i Odžak  nisu krili svoje zadovoljstvo zbog okončanja rekonstrunkcije. Direktor Doma zdravlja Odžak Anto Majić rekao je da je rekonstrukcija od velike važnosti za Centar za mentalno zdravlje jer skrbi, ne samo kako javno mnijenje misli za psihičke bolesnike, nego za sve kojima je potrebna pomoć.

„Riječ je o populaciji koja je ovisna o opojnim drogama, alkoholu a obuhvata i osobe ometene u psihofizičkom razvoju, sve teške bolesnike, žrtve obiteljskog nasilja itd. Ovo je velika pomoć našem radu i navedenim korisnicima Centra. Zahvaljujem se ispred Doma zdravlja na ovako velikodušnoj pomoći", zaključio je Majić.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS