Osoposobljavanje profesionalnog osoblja u centrima za mentalno zdravlje u pružanju pomoći osobama, žrtvama trgovine ljudima

Projekat „Smjernice centrima za mentalno zdravlje u pružanju pomoći osobama, žrtvama trgovine ljudima" kojeg podržava Ambasada SAD-a u BiH je ušao u svoju drugu fazu. Njen početak karakterišu edukativne radionice za profesionalno osoblje centara za mentalno zdravlje gdje se predstavljaju smjernice koje su rezultat rada radnih grupa iz prve faze projekta.

Jučer je započela realizacija jedne takve radionice  u Sarajevu gdje u J.U. Dom zdravlja Centar Vrazovo 20 učesnika, psihologa, psihijatara, socijalnih radnika, medicinskih tehničara prisustvuje dvodnevnoj prezentaciji pomenutih smjernica. Sarajevsku prezentaciju vode Mersiha Hadžisalihović, članica radne grupe i socijalna radnica u Centru za mentalno zdravlje Stari Grad te Samira Hunček iz Ministarstva sigurnosti BiH, Odjel za borbu protiv trgovine ljudima. Planirano je da radionica bude završena danas (26.02.2013.).


Jedna od učesnica edukativne radionice, Dragica Pečinković Jovičić iz Centra za mentalno zdravlje Stari Grad kazala je kako su praktični primjeri koji se koriste ustvari i najbolji dio ove radionice jer daju najbolji uvid u realno stanje.
Ovo je prva u nizu od 5 planiranih radionica. Već naredne sedmice, tačnije od 04.03. do 05.03.2013. jednaka radionica će biti realizovana i u Banjaluci.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS