Osam godina uspješne i inspirativne saradnje

Početkom 2013 godine Asocijacija je ušla u posljednju fazu inovativnog i sada već dobro poznatog programa „Inicijativa mladića u prevenciji rodno zasnovanog nasilja". Obzirom da je veliki dio ovog programa usmjeren na rad sa mladima, posljednja projektna faza strateški je usmjerena ka stvaranju osnova za dalji rad, čak i kada projekt bude završen. Dio te strategije jeste promocija programa „Incijativa mladića"  među nastavnim osobljem projektnih škola, ali naravno, ista će vremenom obuhvatiti i druge škole, kako u kantonu Sarajevo, tako i u Tuzlanskom kantonu i Zeničko-dobojskom kantonu. Prvi korak u tom smjeru Asocijacija XY je napravila u saradnji sa Srednjom školom za saobraćaj i komunikacije. Naime, na zajedničkom sastanku održanom u decembru 2012., a koji je održan između osoblja Asocijacije XY i Srednje škole za saobraćaj i komunikacije, određeni su prioriteti za 2013 godinu. Jedan od najvažnijih definiranih prioriteta na ovom sastanku jeste potreba za održavanjem treninga za nastavnike koji bi se tim putem upoznali sa konceptom Inicijativa mladića, ali i potrebama adolescenata na koje ovaj program uspješno odgovara već dvije godine.

Nedugo nakon toga pristupilo se i realizaciji zacrtanog te je upravo taj trening održan 23.01.2012. u prostorijama pomenute škole te je na istom prisustvovalo 58 profesora ove škole. Facilitatori su bili Emina Osmanagić izvršna direktorica Asocijacije XY, Suada Delić pedagogica –psihologinja  JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije i Feđa Mehmedović koji u Asocijaciji XY koordinira program Inicijativa mladića.
Pored prezentacije projekta i postignutih rezulatata iskorištena je prilika da se učesnike upozna sa potrebama adolescenata i aktivnostima koje nevladine organizacije sprovode u cilju adekvatnog odgovora na rastuće protrebe mladih. Učesnicima je ovim putem i premijerno prikazan film „Budi muško-mijenjaj pravila", koji govori o životu tri mladića iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, a čiji je život u mnogome promjenjen od trenutka ulaska u program Inicijativa mladića.
Kroz pripremu treninga nametnula se potreba za svečanim obilježavanjem uspješne i krajnje inspirativne saradnje Asocijacije XY i Srednje škole za saobraćaj i komunikacije, a koja traje sada već 8 godina. S tim u vezi, mini ceremoniju obilježavanja pripremili su i tom prilikom izveli članovi Budi muško kluba.


„Bila nam je iznimna čast i zadovoljstvo raditi sa vama 8 godina tokom kojih smo radili i učili na obostrano zadovoljstvo, mi od škole, ali i škola od nas. Rijetko koja škola, ali i nevladina organizacija se mogu pohvaliti ovakvim uspjehom, no sigurna sam da mnoge škole i nevaldine organizacije mogu pronaći inspiracije promatrajući naš zajednički rad i trud.  Parterstvo na prvom mjestu, a onda redovna komunikacija i obostrano poštovanje, recept je koji smo zajedno koristili i napravili ovo što danas slobodno možemo nazvati „primjerom saradnje za druge škole",  istakao je tom prilikom projektni koordinator Feđa Mehmedović.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS