Oglas za prijem u radni odnos

Lokacija:Sarajevo, BiH

Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme (probni rad u trajanju od tri mjeseca)

Trajanje ugovora: 12 mjeseci sa mogućnošću produženja

Opis

U okviru razvojnog odjela Asocijacije XY, Službenik za komunikaciju i odnose sa javnošću sprovodi implementaciju Strategije komunikacije i osigurava efektivnu komunikaciju sa medijima, partnerima i ciljnim grupama Asocijacije XY. 

Obaveze i odgovornosti

1.  Osigurava sprovođenje strategije komunikacije Asocijacije XY kao i svih pratećih internih dokumenata u oblasti komunikacije kroz navedene aktivnosti:

Ø Učestvuje u izradi godišnjeg akcionog plana komunikacija te ga sprovodi osiguravajući maksimalni kvalitet

Ø Priprema komunikacijske materijale za potrebe različitih ciljnih grupa

Ø Održava i unaprijeđuje odnos sa medijima kroz pripremu i slanje redovnih obavijesti za medije

Ø Uspostavlja i gradi odnose sa predstavnicima medija i redovno ažurira mreže kontakata

Ø Prati i analizira medijsko izvještavanje o oblastima značajnim za Asocijaciju XY

Ø Priprema redovne izvještaje o komunikacijskim aktivnostima Asocijacije XY

Ø Podržava implementaciju programskih aktivnosti Asocijacije XY u dijelu komunikacija i odnosa sa javnošću

Ø Prikuplja i bilježi uspješne priče i utiske ciljnih grupa, kreira fotografije sa javnih događaja, obavlja intervjue sa korisnicima, partnerima i drugim javnostima

Ø Osmišljava i implementira audio/video sadržaje neophodne za uspješno sprovođenje programskih aktivnosti Asocijacije

Ø Organizuje  i moderira javne događaje Asocijacije XY  (panel diskusije, okrugli stolovi, press konferencije, dani otvorenih vrata)

2.  Administrira web stranicu i postojeće službene kanale komunikacije Asocijacije XY

Ø Administrira web stranicu Asocijacije XY

Ø Administrira službene naloge Asocijacije na društvenim mrežama (Facebook, Twitter , Youtube, Soundcloud)

Ø Osigurava dosljednost materijala i sadržaja  koji se objavljuje na svim službenim komunikacijskim  kanalima u skladu sa smjernicama vizibiliteta Asocijacije XY te donatora

Ø Razvija i sprovodi mjesečne akcione planove za komunikaciju

Potrebne sposobnosti

Ø Izvrsne pismene i usmene komunikacijske sposobnosti

Ø Spremnost na inicijativu i fleksibilnost

Ø Spremnost za rad u timu i rad u dinamičnom okruženju,

Ø Sposobnost kvalitetnog i pravovremenog obavljanja zadataka u stresnim situacijama

Ø Sposobnost rješavanja konflikta

Ø Pozitivna radna energija, efektivna komunikacija i otvoren stav

Ø Težnja ka stalnom samousavršavanju

Ø Poznavanje oblasti zdravlja, zdravih životnih stilova i seksualnog i reproduktivnog zdravlja će se smatrati kao prednost

Tražene vještine i iskustvo

1.  Formalno obrazovanje: Fakultetska diploma društvenog smjera

2.  Radno iskustvo: Minimum 3 godine odgovarajućeg iskustva u nevladinim ili međunarodnim organizacijama

3.  Poznavanje stranog jezika: Obavezno odlično poznavanje engleskog jezika (usmeno i pismeno)

4.  Poznavanje rada na računarima (MS Word, Excel i sl.)

5.  Iskustvo u administriranju web stranica

6.  Poznavanje rada u CMS-u će se smatrati kao prednost

Zainteresovani kandidati/kandidatkinje treba da pošalju svoj CV i motivacijsko pismo na e-mail Asocijacije XY: bhfpa.xy@bih.net.ba do ponedjeljka, 13.10.2014.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS