Održana radionica za djecu i omladinu Trebinja - "Life skills development"

Omladinski centar je iz Trebinja, u saradnji sa Asocijacijom XY , u trajanju od 14.-16. septembra, održao trodnevnu trening/radionicu za djecu i omladinu Trebinja, pod originalnim nazivom "Life skills development".


Ovoj trening/radionici koja je održana u JU Dom učenika Trebinje prisustvovalo je ukupno 39 učesnika starosne dobi od 14-19 godina, i to iz svih osnovnih i srednjih škola u Trebinju, omladinskih i nevladinih organizacija i udruženja građana.
Cilj ove trening radionice, koju su vodili profesionalni treneri Asocijacije XZ iz Sarajeva, je bio da se mladima prenesu osnovna znanja i informacije iz polja seksualno-reproduktivnog zdravlja, polno prenosivih bolesti, bolesti ovisnosti i nasilja među mladima, te da se obuče za buduće edukatore, koji će stečena znanja dalje prenostiti svojim drugovima iz školskih klupa, članovima svojih organizacija, odnosno mladima uopšte.


Ova trening/radionica održana je u sklopu projekta "Maksimiziranje pokrivanja efektivne prevencije HIV-a i njege među populacijama u najvećem riziku", koji u BiH implementira Asocijacija XY, uz podršku UNDP-a i Global Fund-a.


Članak preuzet sa www.lokoportal.com
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS