Održana radionica Religijske zajednice protiv nasilja

„Religijske zajednice u borbi protiv nasilja" naziv je radionice koja je održana u protekla dva dana u Ključu, a na kojoj su učešće uzeli predstavnici vjerskih zajednica iz lokalne zajednice, nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine i međunarodnih donatora sa ciljem prevencije i sprječavanja nasilja u bh. društvu. Radionica je održana u organizaciji Asocijacije XY, Centra za izgradnju mira Sanski Most i NGO World Vision Bosna i Hercegovina a u okviru UN Women projekta „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Prema riječima projektne menadžerice UN Women Bosna i Hercegovina Minje Damjanović za prevenciju nasilja i za borbu sprječavanja nasilja izuzetno je važno da se uključe svi akteri društvene zajednice.

„Svako u svom domenu, svako u svojoj profesiji, svako u onome što radi najbolje...jer nasilje se ne može spriječiti ukoliko cjelokupna zajednica ne radi na njegovom sprječavanju i ukoliko cjelokupna zajednica daje signal da se nasilje neće tolerisati. Izuzetno je važno da se definišu principi i načini na koji svi zajedno možemo djelovati, kako bi se preveniralo nasilje uključujući vršnjačko nasilje, nasilje prema ženama i nasilje u porodici. U tom kontekstu ovaj sastanak je izuzetno važan" kazala je Damjanović.

Jedan od osnivača Centra za izgradnju mira Sanski Most Vahidin Omanović izrazio je zadovoljstvo zbog održanog sastanka.

„Posebno nam je drago da su se vjerski službenici odazvali. Vidjeli smo da su izrazili spremnost i za saradnjom i za učenjem novih metodologija i načina kako da se nose sa prevencijom nasilja. Ono što nam je možda najvažnije jeste činjenica da su izrazili spremnost da budu nosioci aktivnosti u svojim vjerskim zajednicama. Isto tako, važno je prisustvo direktora škola kojidaju podršku pedagozima učiteljima i učiteljicama da ciljano obrađuju temu prevencije nasilja. S obzirom na uticaj koji imaju na zajednice i povjerenje koje njihovi članovi imaju prema njima, mislim da mogu biti ključni ne samo u prevenciji nasilja već i u iskorjenjivanju nasilja za koje trenutno znamo da postoji u našem društvu" kazao je Omanović.

Galerija fotografija

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS